Merlin wierzy w e-handel książkami

Merlin wierzy w e-handel książkami

Merlin Group S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – Merlin Buy Sp. z o.o. umowy ramowej 
w zakresie obsługi magazynowej oraz przygotowania i spedycji towarów

Udostępnij

Merlin Buy, nowo utworzona spółka zależna Merlin Group, będzie rozwijać internetową sprzedaż książek. Właśnie zawarto umowę z podmiotem prowadzącym taką działalność, przez spółkę zależną Emitenta – Merlin Buy Sp. z o.o. umowy ramowej 
w zakresie obsługi magazynowej oraz przygotowania i spedycji towarów.

Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) powziął informację o zawarciu w dniu 8 kwietnia 2022 r. przez spółkę zależną Emitenta tj. Merlin Buy Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka zależna”, „Merlin Buy”) umowy ramowej („Umowa ramowa”) z osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą internetową w szczególności ze sprzedażą książek („Zleceniobiorca”), dotyczącej świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz Merlin Buy:
 -  obsługi magazynowej w ramach przyjęć, składowania i wydawania towarów,
 -  obsługi magazynowej nie odebranych przez adresatów wysyłek,
-  przygotowania towarów będących w posiadaniu Merlin Buy do wysyłki pod wskazany
adres, na podstawie otrzymanych dyspozycji od Merlin Buy (zamówień),
 -  spedycji towarów oraz organizacji transportu towarów.

Umowa ramowa określa warunki współpracy pomiędzy Spółką zależną, a Zleceniobiorcą w obszarze zakupu książek i innych produktów znajdujących się w ofercie handlowej
Zleceniobiorcy. Dostawy produktów będą realizowane na podstawie zamówień określających rodzaj, ilość, ceny oraz warunki dostaw, które będą składane indywidualnie przez Spółkę
zależną.
Umowa ramowa została zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Pozostałe warunki Umowy ramowej w tym odnoszące się do możliwości
naliczenia kar umownych, możliwości rozwiązania czy wypowiedzenia jak również odpowiedzialności za dostarczane produkty, nie odbiegają od warunków typowych dla tego
rodzaju umów.
Jednocześnie Emitent informuje, iż aktualnie prowadzone są ze Zleceniobiorcą uzgodnienia dążące do uruchomienia usługi spedycji towarów, gwarantujących dostawę towaru na terenie Warszawy w dniu zamówienia. O zawarciu stosownej umowy w tym zakresie Spółka poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego.
Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy ramowej za zdarzenie istotne, gdyż jej zawarcie dotyczy kontynuowania i rozwijania działalności handlowej Emitenta w obszarze e-
commerce po sprzedaży spółek zależnych, o czym Emitent poinformował w drodze raportu ESPI nr 7/2022, co w konsekwencji może mieć wpływ na wysokość przychodów grupy kapitałowej Emitenta.

źródło: ww.bankier.pl


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się