Nabory w ramach nowej edycji programu Kreatywna Europa 2021-2027

Nabory w ramach nowej edycji programu Kreatywna Europa 2021-2027

Nabory w ramach nowej edycji programu Kreatywna Europa 2021-2027 już ogłoszone!

Udostępnij

Na portalu Funding & Tender Opportunities zostały opublikowane pierwsze tegoroczne nabory wniosków w ramach komponentu Kultura programu Kreatywna Europa.

Obecnie na portalu dostępne są dokumenty dotyczące poniższych schematów dofinansowania:

  • Projekty współpracy europejskiej: schemat przeznaczony dla publicznych i prywatnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw sektorów kultury i kreatywnego. Celem działań jest wsparcie międzynarodowej współpracy w zakresie tworzenia i innowacji w sektorze kultury. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna­rodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania tech­nologii w kulturze, budowania potencja­łu sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora.

Nabór wniosków otwarty do 7 września 2021 r.


  • Sieci europejskie: schemat przeznaczony dla międzynarodowych sieci współpracy kulturalnej działających na rzecz budowania potencjału europejskich sektorów kultury i kreatywnego. Celem działań jest wsparcie profesjonalizacji, budowania potencjału i pozycji sektora kultury m.in. w kontekście wspierania młodych talentów, stawiania czoła wyzwaniom, wdrażania innowacji. Istotnym aspektem działań powinno być aktywne działanie na rzecz sprawiedliwego i równego dla wszystkich, włączeniowego i różnorodnego sektora kultury, a także wkład w osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Nabór wniosków otwarty do 26 sierpnia 2021 r.


  • Paneuropejskie organizacje kultury: schemat przeznaczony dla orkiestr zrzeszających młodych muzyków (jak Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej) z co najmniej 20 krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa, działających na rzecz na kształcenia, profesjonalizacji i rozwoju umiejętności występowania na żywo – młodych, początkujących muzyków. Celem działań ma być budowanie potencjału, rozwój zawodowy młodych utalentowanych muzyków i stwarzanie im wysokiej jakości standardów rozwoju kariery w kontekście rekrutacji, kształcenia i możliwości występowania.

Nabór wniosków otwarty do 26 sierpnia 2021 r.

Kolejne tegoroczne nabory zostaną ogłoszone już wkrótce!


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się