Ogólnopolska Izba Księgarń
Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka

Udostępnij

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” 4 lutego ogłosiła rozpoczęcie dwudziestej czwartą edycję Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i zaprosiła wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Do redakcji nadeszły już pierwsze zgłoszenie, za które dziękujemy. Wydawnictwo Czarne przysłało dwa tytuły: Małgorzaty Czyńskiej „Berezowska. Nagość dla wszystkich” oraz Andrzeja Skalimowskiego „Sigalin. Towarzysz odbudowy”.
Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka zostanie w tym roku przyznana po raz dwudziesty trzeci. Uroczystość wręczenia odbędzie się 24 maja w trakcie Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).
Kapituła Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka obradowała w ubiegłym roku wskladzie: dr hab., prof. UW Jarosław Czubaty (przewodniczący), Piotr Dobrołęcki, Witold Kaliński, dr Zofia Kunert, Józef Kliś, dr Czesław Andrzej Żak oraz sekretarz Kapituły Barbara Kramar. Członkami Kapituły byli również: dr Natalia Bujniewicz, dr hab. Marta Deszczyńska, dr hab., prof. IS PAN Lilla Moroz-Grzelak, dr Tadeusz Krawczak, Andrzej Pieniak, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki i prof. dr hab. Jerzy Zdrada.
Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za publikację w roku 2017 otrzymało Wydawnictwo SGGW za pracę prof. Wiesława Walkiewicza zatytułowaną „Słowiańszczyzna Południowa. Między przeszłością a przyszłością”.
Jury przyznało także wyróżnienia:
– w kategorii publikacji poświęconych okresowi napoleońskiemu: dla Wydawnictwa Campidoglio za pracę Piotra Z. Pomianowskiego „Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808-1852”,
– w kategorii Bałkanistyka trzy wyróżnienia: dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za pracę zmarłego w tym roku dr hab. Marinka Zekicia „Muslimanski odgovor izazovima Okcidenta. Islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake“; dla Wydawnictwa im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za pracę prof. Andrzeja Krzaka „Wojny bałkańskie 1912-1913” oraz dla Księgarni Akademickiej za pracę Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej „Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016”,
– kategorii Varsaviana: dla Wydawnictwa PWN za publikację „Legia Warszawa 1916-2016” autorstwa Wiktora Bołby, Adama Dawidziuka, Grzegorza Karpińskiego i Roberta Piątka,
– w kategorii Czasopisma Naukowe: dla Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności za „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”. Tom XXVI pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki,
Ponadto Wyróżnieniami uhonorowano Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN oraz Muzeum Historii Polski za pracę dr. Jana Trynkowskiego „Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu”, do druku przygotowała Wiktoria Śliwowska, oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za pracę Kariny Giel „Mały słownik frazeologiczny chorwacko-polski i polsko-chorwacki dla studentów kroatystyki”,
Kapituła podjęła także decyzję o przyznaniu Specjalnego Wyróżnienia japońskiemu historykowi prof. Makoto Hayasaka, którego zarekomendował prof. Jerzy Zdrada: „pan prof. Makoto Hayasaka przyjechał na badania naukowe do Polski w początkach lat siedemdziesiątych, nawiązał wtedy kontakt z prof. Stefanem Kieniewiczem, który życzliwie wskazał główne obszary badań. Wtedy też zawiązały się jego przyjazne kontakty z ‘naszym pokoleniem’ – że użyję tego określenia – w tym zwłaszcza z Jerzym Skowronkiem, a po części i ze mną. W latach późniejszych prof. Makoto Hayasaka, początkowo związany był z Uniwersytetem w Sapporo, a następnie także w Kioto, a ostatnio z Tokyo Institute of Technology. Prof. Makoto Hayasaka jest członkiem kilku towarzystw naukowych, publikował także po polsku i angielsku, również w naszych czasopismach i pracach zbiorowych, brał udział w konferencjach naukowych oraz Zjazdach Historyków Polskich. Swą działalnością naukowa i publikacjami odnoszącymi się do problematyki polskiej czasów nowożytnych wniósł poważny wkład do wiedzy o naszej przeszłości do japońskiej kultury historycznej”.
Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka upływa 15 kwietnia. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2018 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI
Mazowiecka 6/8,
00-048 Warszawa
tel. (22) 828 36 31
koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się