Jedność - Wakacje z książkami
Nagrody Dziedzictwa Europejskiego/Europa Nostra 2020

Nagrody Dziedzictwa Europejskiego/Europa Nostra 2020

Nagrody Dziedzictwa Europejskiego/Europa Nostra 2020

Udostępnij

Komisja Europejska oraz Europa Nostra ogłosiły dzisiaj zwycięzców Nagród Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra 2020. Najbardziej prestiżowe europejskie wyróżnienie w zakresie dziedzictwa przyznano 21 wyjątkowym inicjatywom prowadzonym w 15 krajach Europy. Wśród nich znalazła się sieć Tramontana Network III będąca współpracą podmiotów z Francji, Włoch, Polski, Portugalii i Hiszpanii. Polskim partnerem jest Akademia Profil.
 
Sieć Tramontana III to pogłębione badania niematerialnego dziedzictwa społeczności wiejskich obszarów górskich Europy. Celem jest ochrona i rewitalizacja tego dziedzictwa poprzez jego dokumentację i szerokie rozpowszechnianie.
Projekt uzyskał wsparcie w obszarze grantowym Sieci europejskie komponentu Kultura programu Kreatywna Europa.
 

Prowadzone badania są wynikiem partnerstwa między ośmioma organizacjami pozarządowymi z pięciu krajów europejskich (Francji, Włoch, Polski, Portugalii i Hiszpanii) z ponad pięćdziesięcioma podmiotami stowarzyszonymi. Projekt uzyskał wsparcie w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa – komponent Kultura.

Obecnie niematerialne dziedzictwo społeczności wiejskich obszarów górskich Europy stoi w obliczu wielu zagrożeń, takich jak spadek znajomości i praktykowania własnych tradycji, degradacja środowiska i krajobrazu naturalnego czy marginalizacja w kontekście postępującej globalizacji. Same społeczności lokalne borykają się również z licznymi problemami, jak na przykład rosnąca stopa bezrobocia wśród młodzieży. Z drugiej strony, współczesne wyzwania dają szansę na stworzenie nowych zasobów, a także na eksperymenty z innowacyjnymi formami spójności społecznej, kulturowej i gospodarczej.

Niematerialne dziedzictwo społeczności wiejskich obszarów górskich Europy jest niezwykle różnorodne i bogate, zaś jego dokumentacja ma ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości tradycji i ich rewitalizacji. W tym celu Sieć Tramontana prowadzi badania terenowe, wydaje publikacje, organizuje warsztaty artystyczne i wydarzenia kulturalne, a także bezpośrednio wspiera artystów na ich terytoriach. Zaangażowanie społeczności w te procesy to zadanie kluczowe, ponieważ dostęp do lokalnego dziedzictwa jest często ograniczony.

Sieć Tramontana III stanowi rozwinięcie prac wykonanych podczas wcześniejszych dwóch edycji projektu: Sieć Tramontana I (2012–2013) i Sieć Tramontana II (2014–2015). W ramach wszystkich trzech etapów współpracy przeprowadzono ponad tysiąc dwieście rejestracji terenowych dotyczących między innymi lingwistyki, antropologii, pejzaży dźwiękowych i etnomuzykologii. Zgromadzono zasoby fotograficzne, nagrania audiowizualne i źródła pisane. Baza danych zawierająca informacje o tych materiałach jest dostępna na profesjonalnym portalu internetowym i ma istotne znaczenie dla badań i promocji kultury regionów. Oprócz działalności badawczej zorganizowano również seminaria, warsztaty edukacyjne, wystawy multimedialne i pokazy we współpracy z wieloma instytucjami jak uniwersytety, szkoły, fundacje, biblioteki i muzea.

„Projekt ten promuje ideę europejskiej tożsamości, a zwłaszcza dziedzictwa obszarów górskich, które jest wspólne dla całej Europy. Jest to doskonały przykład współpracy międzynarodowej między naukowcami posiadającymi wiedzę specjalistyczną w różnych dziedzinach. Metodologia zastosowana w projekcie jest implementowana w różnych krajach europejskich i ma potencjał do wprowadzenia jej na całym kontynencie” – oceniło jury.

 

Nagrody Dziedzictwa Kulturowego / Nagrody Europa Nostra

Nagrody Dziedzictwa Kulturowego / Nagrody Europa Nostra zostały ustanowione przez Komisję Europejską w 2002 roku i od tamtego czasu są przyznawane przez sieć Europa Nostra. Celem nagród jest wyróżnianie i promowanie najlepszych praktyk związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, badaniami, zarządzaniem, wolontariatem, edukacją i komunikacją. W ten sposób przyczyniają się one do większego publicznego uznania dziedzictwa kulturowego jako strategicznego zasobu europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Nagrody są finansowane przez program Kreatywna Europa realizowany przez Unię Europejską.

Laureatów wybiera niezależne jury złożone z ekspertów w zakresie dziedzictwa kulturowego z całej Europy na podstawie szczegółowej analizy i oceny kandydatów – organizacji oraz osób prywatnych z 30 krajów europejskich. Jury podjęło także decyzję o przyznaniu trzech Nagród Europa Nostra za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie dziedzictwa kulturowego kandydatom ze Szwajcarii i Turcji – krajów spoza programu Kreatywna Europa.

Fani zagadnienia dziedzictwa historycznego oraz wszyscy wspierający tego rodzaju działania z Europy i całego świata mogą głosować online na tegorocznych zwycięzców, by zdecydować, komu zostanie przyznana tegoroczna nagroda publiczności Public Choice Award. W dobie izolacji oraz dystansowania społecznego Komisja Europejska wraz z federacją Europa Nostra żywią nadzieję, iż uda im się zainspirować szeroką publiczność do zapoznania się z projektami tegorocznych laureatów oraz do wyboru trzech, ich zdaniem, najciekawszych przedsięwzięć. Informacja o przyznaniu nagrody publiczności Public Choice Award zostanie podana po wakacjach. Z tej okazji przedstawieni zostaną również zdobywcy Grand Prix, uprawnieni do odbioru nagrody pieniężnej w wysokości po 10 000 euro.

 

Laureaci Nagród Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra 2020

Konserwacja

Rubens’ Garden Screen and Garden Pavilion, Antwerp, BELGIUM

Hvar’s Arsenal, CROATIA

Epitaphs of the University Church of Leipzig, GERMANY

The Museum of Fine Arts, Budapest, HUNGARY

Basilica of Santa Maria di Collemaggio, L’Aquila, ITALY

LocHal, Tilburg, THE NETHERLANDS

Subterranean Caves and Wineries of El Cotarro, province of Burgos, SPAIN

The Iron Bridge, Shropshire, UNITED KINGDOM

 Badania

Tramontana Network III, FRANCE/ITALY/POLAND/PORTUGAL/SPAIN

Turin Papyrus Online Platform (TPOP), ITALY

Scanning for Syria, THE NETHERLANDS

 Zasługi z tytułu poświęcenia na rzecz dziedzictwa

Mr. Don Duco, THE NETHERLANDS

 Edukacja, szkolenie i zwiększanie świadomości

Cross-border Collaboration for European Classical Music, CZECH REPUBLIC

Arolsen Archives Online, GERMANY

The Secret Life of a Palace, Gödöllő, HUNGARY

Uccu Roma Informal Educational Foundation, HUNGARY

Auschwitz. Not long ago. Not far away, POLAND/SPAIN

The Ambulance for Monuments, ROMANIA

Nagrody Europa Nostra zostaną również przyznane za dwa wybitne osiągnięcia w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w państwach Europy, które nie biorą udziału w unijnym programie „Kreatywna Europa”.

Konserwacja

Manor Farm of Bois de Chênes, SWITZERLAND

 Zasługi z tytułu poświęcenia na rzecz dziedzictwa

Société de Lecture, Geneva, SWITZERLAND

Edukacja, szkolenie i zwiększanie świadomości

SARAT – Safeguarding Archaeological Assets of Turkey, TURKEY


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się