News – Journalism Partnerships: nabór do 22 IX

News – Journalism Partnerships: nabór do 22 IX

News – Journalism Partnerships: nabór do 22 IX

Udostępnij

Do 22 września, godz. 17.00, został przedłużony nabór dotyczący wsparcia działań związanych z tematyką zachowania wolności prasy oraz jej pluralizmu, a także rozwoju umiejętności korzystania z mediów, w szczególności w celu przeciwdziałania dezinformacji w internecie.

Działania powinny obejmować co najmniej jeden z następujących priorytetów: Wspólna transformacja biznesowa i/lub Wspólne projekty dziennikarskie. Można uwzględnić nakładające się działania łączące oba priorytety.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i szczegółami aplikowania na portalu Funding & Tenders opportunities.
 
Kwalifikujące się działania

Działania powinny obejmować co najmniej jeden z następujących priorytetów: Wspólna transformacja biznesowa i/lub Wspólne projekty dziennikarskie. Można uwzględnić nakładające się działania łączące oba priorytety.

  • Priorytet 1: Wspieranie transformacji biznesowej opartej na współpracy

Projekty mogą mieć na celu opracowanie m.in. lepszych modeli przychodów, modeli zarządzania, nowych podejść do rozwoju widowni i marketingu, opracowania wspólnych standardów zawodowych/technicznych, nowych rodzajów redakcji, sieci dystrybucji lub innych modeli wymiany treści między mediami informacyjnymi w krajach UE lub pomoc małym organizacjom w rozwijaniu gotowości biznesowej. W tym celu projekty mogą obejmować wydarzenia, szkolenia i warsztaty online dla profesjonalistów z dziedziny mediów, programy wymiany, mapowanie najlepszych praktyk, ogólnosektorowe opracowywanie standardów technicznych, produkcję praktycznych przewodników, opracowywanie i testowanie platform i rozwiązań technicznych służących do wymiany pomysłów i najlepsze praktyki, działania promocyjne lub inne działania mające na celu utrzymanie rentowności sektora. Wnioskodawcy powinni zaproponować działania, które mogą również przynieść korzyści mediom regionalnym, lokalnym lub społecznościowym, które są ważne dla demokracji, ale często nie mają możliwości dostosowania się do środowiska cyfrowego.

  • Priorytet 2: Wspieranie wspólnych projektów dziennikarskich

Profesjonalna współpraca może zwiększyć wydajność i jakość raportowania. Projekty mogą zatem testować oryginalne raporty oraz innowacyjne metody i formaty produkcji. Projekty mogą mieć na celu zwiększenie wymiany najlepszych praktyk wśród dziennikarzy i optymalizację przepływu pracy dla tych gatunków dziennikarskich, które wymagają więcej czasu i zasobów. W tym celu projekty mogą obejmować wydarzenia, szkolenia i warsztaty online dla dziennikarzy, wspólne opracowywanie wytycznych i standardów redakcyjnych, programy wymiany, programy mentoringu online, wsparcie finansowe dla wspólnych projektów dziennikarskich, działania promocyjne lub inne działania mające na celu utrzymanie jakości i różnorodności dziennikarstwo.

Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 wnioskodawców z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Konsorcja mogą obejmować media non-profit, publiczne i prywatne (w tym prasę pisaną/internetową, radio/podcasty, telewizję itp.), a także inne organizacje skupiające się na mediach informacyjnych (w tym stowarzyszenia medialne, organizacje pozarządowe, fundusze dziennikarskie, organizacja szkolące skupiające na na profesjonalistach w dziedzinie mediów).

Harmonogram – pierwszy nabór wniosków został zamknięty 26 sierpnia 2021 r.

 
 
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 23 lutego 2022
Termin składania wniosków 22 września 2022, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji wrzesień-listopad 2022
Informacja dla wnioskodawców grudzień 2022
Podpisanie umowy luty 2023
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 24 miesiące
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

Wysokość dofinansowania

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się