Niemieccy autorzy opublikowali książkę o „niemieckim długu reparacyjnym”

Niemieccy autorzy opublikowali książkę o „niemieckim długu reparacyjnym”

Niemieccy autorzy opublikowali książkę o „niemieckim długu reparacyjnym”

Udostępnij

Ten tytuł nie jest pomyłką. Książkę uzasadniającą potrzebę powrotu Republiki Federalnej do sprawy reparacji dla ofiar II wojny światowej – zwłaszcza zaś dla polskich ofiar – napisali dwaj autorzy niemieccy. Ukazała się ona w nieco innej wersji w 2017 r. nakładem znanego berlińskiego wydawnictwa Metropol Verlag, a dwa lata później w edycji zmodyfikowanej została w polskim przekładzie wydana staraniem poznańskiego Instytutu Zachodniego.

O jej drugie wydanie zadbała teraz oficyna Tadeusz Zysk i spółka, także z Poznania.

Właściwym autorem tej publikacji jest Karl Heinz Roth. Młodszy od Rotha o pokolenie dr Hartmut Rübner był jego współpracownikiem i m.in. przeprowadził szeroką kwerendę archiwalną. Warto w tym kontekście wspomnieć o aneksie, zawierającym 30 niemieckich dokumentów archiwalnych z lat 1970-1990, publikowanych w całości lub we fragmentach, w dużej części po raz pierwszy.

Postaci Karla Heinza Rotha warto poświęcić nieco więcej miejsca, bo jest on osobą niezwykłą. W ostatnich latach zabierał on wielokrotnie w głos w polskich mediach. Obecnie ponad osiemdziesięcioletni (urodził się w 1942 r.), wydaje się być w pełni sił. W 2018 r. był jednym z głównych referentów na poświęconej kwestii reparacji polsko-niemieckiej konferencji, zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Zachodni. Trzy lata później promował omawianą tu książkę na spotkaniu autorskim w Muzeum Powstania Warszawskiego, udzielił paru wywiadów, zamieścił w polskich mediach kilka tekstów. 

Jest doktorem nauk medycznych, jako lekarz był wolontariuszem w krajach Trzeciego Świata. Jest także historykiem, doktorem nauk humanistycznych. Już w latach sześćdziesiątych związał się z ruchami radykalnie lewicowymi, a światopoglądowi lewicowemu jest wierny do dzisiaj. Politycznie i ideowo stoi jak najdalej od obecnie rządzącego w Polsce obozu, który nazywa blokiem narodowo-konserwatywnym. 

Znajduje to odzwierciedlenie na kartach omawianej książki. Jest ona nie tylko kopalnią informacji o odnoszącej się do powojennych Niemiec tematyce reparacyjnej i odszkodowawczej, ale zawiera także krytykę stanowiska kolejnych rządów Republiki Federalnej w tej kwestii. 

Punkt wyjścia dalszych rozważań stanowi zaskakująco dokładna i precyzyjna rekonstrukcja niemieckiej polityki okupacyjnej ziem polskich na tle sytuacji na innych terenach kontrolowanych podczas wojny przez hitlerowską Rzeszę. Okupacja ta była wyjątkowo brutalna, a państwo polskie i społeczeństwo Rzeczypospolitej wskutek wojny poniosło straty na skalę ogromną. 

Przeczytaj cały artykuł:

 

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się