Zgodnie z dokumentem Stawka VAT na e-booki zostanie obniżona z obecnych 23% do 5%. Natomiast w przypadku e-prasy stawka VAT ulegnie obniżeniu z 23% na 8%. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2019 roku. Nowelizacja wprowadza szereg bardzo istotnych zmian w prawie podatkowym. Przewiduje ona również obniżenie stawek VAT dla e-booków oraz e-prasy.

Stawka VAT na e-booki zostanie obniżona z obecnych 23% do 5%.

Nowe przepisy mówią, że stawką podatku VAT w wysokości 5% zostaną objęte towary i usługi zawarte w załączniku nr 10, w tym dostarczane drogą elektroniczną publikacje zawarte w poz. 19 tego załącznika, tj. towary objęte następującymi CN:

  • ex 4901 - książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach – z wyłączeniem ulotek,
  • ex 4902 - gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,
  • 4903 00 00 - książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania,
  •  4904 00 - nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione,
  • 4905 - mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane,
  • ex 4911 - pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne;

WAŻNE z wyłączeniem:

  • publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki,
  • czasopism regionalnych lub lokalnych - ex 4902,
  • czasopism regionalnych lub lokalnych - ex 4911.