Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023 - nabór wniosków

Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023 - nabór wniosków

Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023 - nabór wniosków

Udostępnij

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023. Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, która w bieżącym roku została uhonorowana tytułem Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie;
  2. organizacje pozarządowe;
  3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność nie może być zawieszona.

O dofinansowanie w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023 nie mogą się ubiegać podmioty, które w latach 2020-2022 były beneficjentami Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych przynajmniej dwukrotnie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 27 lutego do 31 października 2023 roku.

Nabór projektów przedłużony do 11 stycznia

Sposób aplikowania

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem:

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się