Open Call Europejskiej Stolicy Kultury Chemnitz 2025 - możliwość współtworzenia programu

Open Call Europejskiej Stolicy Kultury Chemnitz 2025 - możliwość współtworzenia programu

Open Call Europejskiej Stolicy Kultury Chemnitz 2025 - możliwość współtworzenia programu

Udostępnij

W ramach przygotowań do obchodów rocznego programu kulturalnego ESK 2025 w Chemnitz uruchomiono "Europejskie Warsztaty na rzecz Kultury i Demokracji" wraz z publicznymi zaproszeniami do składania wniosków. W ich wyniku w latach 2023 i 2024 Chemnitz zaangażuje szerokie grono interesariuszy działających w obszarze kultury i społeczeństwa obywatelskiego w działania programowe Stolicy.

Otwarte zaproszenia obejmują kilka obszarów tematycznych, w tym: Współpracę transgraniczną z partnerami w Czechach, Polsce i Niemczech. Nabór ten jest otwarty do końca sierpnia 2023. Pozostałe obszary to: program budowania potencjału i tworzenia sieci dla pomysłów na projekty, projekty społeczeństwa obywatelskiego, projekty dla młodych i starszych oraz miejska kultura popularna. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tematycznymi, kalendarzem naborów oraz współtworzenia programu obchodów:
 

Miasto Chemnitz z partnerskimi gminami (Niemcy), wraz z Novą Goricą (Słowenia), zostały wybrane na Europejską Stolicę Kultury 2025.

Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH to organizacja, której powierzono realizację pomysłów projektowych przedstawionych dla miasta Chemnitz w programie Roku Stolicy Kultury. Główne hasło programu to „C the Unseen”, kładące nacisk na działania w obszarach socjo-kultury, sztuki, kultury majsterkowiczów i twórców, kultury żywności i jedzenia, środowiska, zrównoważonego rozwoju, dzieci, młodzieży i seniorów, działalności obywatelskiej, a także innych dziedzin życia społecznego i kultury. W tym celu skupia partnerów regionalnych i krajowych, a także międzynarodowych.

Aktualnie uruchomiono Europejskie Warsztaty na rzecz Kultury i Demokracji wraz z publicznymi zaproszeniami do składania wniosków (otwarte zaproszenia). W ich wyniku w latach 2023 i 2024 Chemnitz zaangażuje szerokie grono interesariuszy z obszaru kultury i społeczeństwa obywatelskiego w działania programowe Stolicy.

Zaproszenia do składania wniosków obejmują kilka obszarów tematycznych, w tym:
– Współpracę transgraniczną z partnerami w Czechach, Polsce i Niemczech. Nabór ten jest otwarty do końca sierpnia 2023.
Pozostałe obszary to: program budowania potencjału i tworzenia sieci dla pomysłów na projekty, projekty społeczeństwa obywatelskiego, projekty dla młodych i starszych oraz miejska kultura popularna. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i kalendarzem naborów oraz współtworzenia programu obchodów!

Nabory: Our Open Calls are online! – Chemnitz European Capital of Culture 2025 (chemnitz2025.de)

Program Europejskiej Stolicy Kultury ma na celu promowanie bogactwa i różnorodności kultur oraz wzmocnienie u obywateli poczucia przynależności do wspólnego, europejskiego obszaru kulturowego. Tytuł jest szansą na promocję miast i regionów, zaprezentowanie ich wkładu kulturalnego i artystycznego w europejską kulturę i sztukę, jak również wpływu kultury i sztuki na ich rozwój; przyciągnięcie międzynarodowej publiczności i turystów, a także aktualizację strategii rozwoju poprzez działalność kulturalną. Wybór danego miasta na Europejską Stolicę Kultury ma długofalowy i wielowymiarowy wpływ nie tylko na kulturę, lecz również na sytuację społeczną i gospodarczą zarówno samego miasta, jak i całego regionu.


Europejska Stolica Kultury jest przedsięwzięciem realizowanym i finansowanym w ramach programu Kreatywna Europa. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury po raz pierwszy został przyznany Atenom w 1985 roku. Pomysłodawczynią inicjatywy oraz aktywną promotorką działań na rzecz ochrony dóbr kultury była grecka minister kultury Melina Mercouri. Od początku celami przyznawania tytułu były prezentacja i promocja na arenie międzynarodowej dorobku kulturalnego i artystycznego danego miasta oraz budowanie poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty kulturowej, przy jednoczesnej trosce o zachowanie różnorodności.
Idea Europejskiej Stolicy Kultury wciąż ewoluuje. Początkowo tytuł przyznawany był jednemu miastu. Ważnym momentem w historii inicjatywy był rok 2000, w którym, wyjątkowo, dla uczczenia nowego tysiąclecia, aż dziewięć europejskich miast, w tym Kraków, mogło cieszyć się tym prestiżowym tytułem. To wydarzenie dało początek nowym zasadom, które stanowiły przyznawanie tytułu dwóm miastom leżącym w granicach Unii Europejskiej. W 2016 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury współdzieliły Wrocław i San Sebastián. Aktualnie trwa nabór dla polskich miast odnośnie tytułu na rok 2029: Europejska Stolica Kultury na rok 2029 | nabór wniosków aplikacyjnych dla polskich miast – Kreatywna Europa 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się