Instytut Francuski

Instytut Francuski

Program Instytutu Francuskiego w Paryzu (zaliczka)

Udostępnij

Państwo znajdą poniżej podstawowe informacje o najbliższej sesji Programu wsparcia wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu.

Przeznaczenie dotacji : wypłata zaliczki (przewidzianej w umowie między wydawcą francuskim a polskim) tytułem licencji.

Kto może się zgłosić? wydawnictwo polskie

Ilość sesji w roku: 2 (luty, czerwiec)

Najbliższa sesja: luty 2018

Termin składania wniosku: czwartek 20 grudnia 2017

 

Jak przesyłać wnioski?  drogą mailową, na adres mailowy frederic.constant@institutfrancais.pl

Co zawiera wniosek?

          kopię umowy podpisanej z wydawcą francuskim (umowa absolutnie musi podpisana przez obie strony)
         
prezentację tłumacza (10 linii maksymalnie, w języku francuskim): studia, najważniejsze tytuły tłumaczone z francuskiego i opublikowane
          budżet publikacji. Budżet ten powinien być wyrażony w eurozrównoważony (koszty = przychody). W rubryce “Przychody” powinny znajdować się potwierdzone lub
          oczekiwane subwencje (w tym ta, która jest przedmiotem niniejszego wniosku i odpowiada wysokości zaliczki).


Budżet do wypełnienia
: w załączniku (+ budżet przykładowy)

Ile tytułów może zgłosić wydawca w ramach jednej sesji ? 1 tytuł

Uwaga! Program nie dotyczy książek w domenie publicznym, podreczników szkolnych, książek technicznych i poradników.

Uwaga! Przewidziany termin wydania zaproponowanego tytułu nie może być wcześniej niż w połowie maju 2018.

Uwaga! Biorąc pod uwagę, że Instytut Francuski w Paryżu ustalił limit 15 wniosków dla każdego kraju w kazdej sesji, oraz że jego budżet jest ograniczony, Instytut Francuski w Polsce zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej selekcji, na podstawie kolejności otrzymania kompletnych wniosków i/lub wyników poprzedniej sesji (to znaczy, ze zastrzegamy sobie prawo, aby nie wysyłac do Paryża nowych wniosków wydawców, którzy otrzymali wsparcie w poprzedniej sesji).

Uwaga! Instytut Francuski w Paryżu już nie akceptuje wniosków dotyczących książek, dla których wydawnictwo zagraniczne już wpłaciło zaliczkę. Państwo absolutnie muszą powiadomić francuskiego wydawcę, że Państwo złożyli wniosek w ramach Programu wsparcia wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryzu, żeby zaczekał na zaliczkę wypląconą przez Instytut Francuski w Paryżu (proces może trwać kilka miesięcy).

Kto podejmuje decyzję odnośnie wsparcia? Instytut Francuski w Paryżu.

 Kryteria wyboru:

  • jakość książki i jej znaczenie w myśli francuskiej
  • wkład książki w rozwój literatury i myśli francuskiej na świecie,
  • zobowiązania wydawcy do rozpowszechniania i promocji książki,
  • długotrwałe zaangażowanie wydawcy w popularyzację tłumaczeń i promowanie autorów francuskich z różnych dziedzin literatury, takich jak : literatura piękna, nauki społeczne, literatura dziecięca i młodzieżowa, komiksy, publikacje akademickie i naukowe, etc.

Przekazanie subwencji: przez Instytut Francuski w Paryżu (po podpisaniu umowy z wydawcą polskim) do wydawcy francuskiego.

Zobowiązania wydawcy polskiego:

  • zamieścić w książce formułę informującą o wsparciu Instytutu Francuskiego (tekst wskazany w umowie z Instytutem Francuskim) oraz logotyp Instytutu Francuskiego w Polsce na 4. stronie okladki,
  • w momencie opublikowania przekazać jeden egzemplarz książki do Instytutu Francuskiego w Paryżu, dwa egzemplarze do Instytutu Francuskiego w Warszawie oraz jeden egzemplarz do Instytutu Francuskiego w Krakowie.

Podanie wyników: koniec lutego 2018


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się