Recenzja

Edukacja kulturalna

Ta objętościowo niepozorna monografia kryje w sobie bardzo ciekawy materiał poznawczy będący częściowo pokłosiem badań podjętych przez Sylwię Słowińską w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pt. "Bardzo Młoda Kultura (2106 -2020". 

 

Częściowo, ponieważ w województwie zielonogórskim program ten nosił nazwę „Kultura Tędy”. Operatorem programu było Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, a program składał się z czterech powiązanych ze sobą działań: badań, szkoleń, sieciowania oraz jak pisze we Wstępie Słowiańska regrantingu. Wyniki badań miały na celu potwierdzić: odkrycie potencjału ludzkiego, monitorowanie podmiotów realizujących edukację kulturową w regionie, promocję tzw. „dobrych praktyk, ewaluację podstawowych działań, a także rekomendację skuteczniejszego działania. W następnych latach - 2017 - 2018 - przeprowadzono podobne rozpoznania z wykorzystaniem narzędzi jakościowych. Nimi objęto głównie edukatorów kulturalnych, których aktywność wpisywała się w formułę szeroko rozumianej edukacji w kulturze, przez kulturę i do kultury. Celem było zdobycie informacji i wiedzy na temat, kim są edukatorzy, jak pojmują swoją aktywność na tym polu oraz jakie towarzyszą temu uwarunkowania . Plonem tych badań było też zaprezentowanie wyróżniających się przedsięwzięć oraz wartych upowszechniania sposobów działani.

W ramach badań przeprowadzono 30 indywidualnych wywiadów z edukatorami pracującymi na co dzień z dziećmi i młodzieżą szkolną, obserwacje konkretnych działań edukacyjnych. Posiłkując się ekspertami wybrano wskazanych przez nich praktyków kultury realizujących w województwie lubuskim w niekonwencjonalny sposób edukację kulturalną. 

Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej części autorka podjęła się zarysowania kontekstu teoretycznego czyli refleksji nad stanem badań empirycznych jakie do tej pory objęły edukację kulturalną, z postawieniem kropki na definicję edukacji kulturalnej. Z tym, że autorka podzieliła ją na wspieranie indywidualnego rozwoju kulturalnego jak i ponad indywidualnego. Reasumując różne poglądy na ten temat najbardziej trafne wydaje się twierdzenie Jakubowskiego, iż „edukacja kulturalna to przygotowanie jednostki do samodzielnego i krytycznego poruszania się po kulturze współczesnej, ze szczególnym akcentem na kulturę popularną”.

W drugiej części monografii Sylwia Słowińska przedstawiła nam dotychczasowe wyniki badań empirycznych nad edukacją kulturalną (kulturową) W Polsce, starając się wypunktować charakterystyczne zjawiska i trendy oraz obszary, których do tej pory jeszcze w ten sposób nie rozpoznano.

Najbardziej interesująca dla mnie osobiście w tym kontekście wydała się część druga, która jest prezentacją badań własnych autorki w tej dziedzinie. I tak, przedstawiono tu charakterystykę uczestników badań, a także obszary i dziedziny w jakich działają. W rozdziale drugim Słowińska przedstawia nam także kontekst biograficzny ich własnych działań, gdyż wiodły go do niego różne osobiste ścieżki związane z ich osobistym rozwojem zawodowym.  A w kolejnych podrozdziałach opisuje rangę edukacji kulturalnej w instytucjach, które reprezentują badani edukatorzy. W badaniach zwrócono też uwagę na zakres samodzielności i komfortu działań edukacyjnych na jaką pozwalały zatrudniające ich instytucje.

W rozdziale trzecim autorka prezentuje osiem podejść tzw, cząstkowych koncepcji do edukacji kulturalnej zrekonstruowanych podczas analizy wywiadów z wybranymi praktykami. W rozdziale czwartym wiąże Słowińska powiązania edukacji z kontekstem społecznym przy czym prezentuje różne jego formy wypracowane przez praktyków kultury. W piątym opisuje różne podejścia i style działań edukacyjnych, a także szczególnie interesujące formy pracy z jej uczestnikami. W szóstym ostatnim rozdziale koncentruje się na trudnościach jakie stoją przed edukatorami w ich pracy. W podsumowaniu zawarła zalecenia i konkluzje odnoszące się do słabości i potrzeb edukacji kulturalnej, które ujawniły badania. Przy czym wyeksponowano na plan pierwszy interesujące i warte propagowania rozwiązania edukacyjne i propozycje.

Bardzo ciekawa publikacja, tym bardziej, iż Narodowe Centrum Kultury, co jakiś czas prowadzi nabór na kursy kształcące edukatorów, a także realizuje około kulturalne projekty, łączące w sobie tak teorię jak i praktykę. Smutne to, bo w moich czasach, każdy z nas na własną rękę tropił w kulturze, to co mu odpowiadało, wpływało na nasz indywidualny rozwój, kształtowało nasze gusta i potrzeby w tej materii.

Wiem, żyjemy w zupełnie innych czasach, kiedy do kultury musimy ludzi przekonywać, pokazywać im jej ponadczasowe wartości nie tylko edukacyjne lecz też terapeutyczne. I właśnie ta ostatnia jej rola wydaje się najbardziej przydatna dla rozwoju umysłowego i duchowego młodzieży i dorosłych urodzonych już w XXI wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzowana książka

 • Tytuł: Edukacja kulturalna
 • Podtytuł: Konteksty, Podejścia, Trudności, Potencjały
 • Seria/cykl: Nauki społeczne, Psychologia
 • ISBN: 978-83-8095-796-1
 • EAN13: 9788380957961
 • Numer wydania: 1
 • Liczba stron: 156
 • Format: 24,5 x 16, 00 cm
 • Okładka: Miękka
 • Autor: Sylwia Słowińska
 • Tłumacze:
  • Gatunek: Monografia
  • Wydawca: Oficyna wydawnicza IMPULS
  • Miejsce wydania: Kraków

  Poinformuj Redakcję

  Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

  Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

  Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

  Zaloguj się


  Zarejestruj się

  Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

  Zarejestruj się

  Wyloguj się