Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące otwarcia czytelń w bibliotekach

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące otwarcia czytelń w bibliotekach

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące otwarcia czytelń w bibliotekach

Udostępnij

W związku z zapowiedzią wprowadzenia IV etapu znoszenia z dniem 6 czerwca 2020 roku obostrzeń związanych z COVID-19, Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom otwarcie czytelń dla użytkowników. Zachęca jednak do preferowania wypożyczeń publikacji do domu zamiast udostępniania w czytelniach.

Decyzję o dacie i warunkach otwarcia czytelni podejmuje dyrektor biblioteki. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników, warunki lokalowe, czas przebywania osób w czytelniach oraz lokalną sytuację epidemiczną (w gminie, powiecie i województwie). Ważne jest również by podjęte środki profilaktyczne zapewniły bezpieczeństwo zarówno wszystkich pracowników biblioteki, jak i czytelników. Dyrektor lub kierownik biblioteki może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z biblioteki przez użytkowników zgodnie z jego uprawnieniami dotyczącymi kierowania instytucją lub pełnomocnictw, jeśli biblioteka nie ma osobowości prawnej.

Biblioteka Narodowa przypomina bibliotekom o przestrzeganiu wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

Biblioteka Narodowa rekomenduje zachowanie dystansu społecznego we wszystkich przestrzeniach publicznych biblioteki, zarówno tych mniejszych (np. korytarze), jak i większych (czytelniach), jeśli jest to możliwe uwzględniając uwarunkowania lokalowe budynku biblioteki. Rekomendowane jest oznaczenie bezpiecznej 2-metrowej odległości stosownymi punktami lub liniami.

Biblioteka Narodowa rekomenduje zapewnienie stanowiska do dezynfekcji rąk dla czytelników przed wejściem do czytelni wraz ze stosownymi instrukcjami w tym zakresie. Zaleca bibliotekarzom mającym kontakt z użytkownikami noszenie jednorazowych rękawiczek. Po zdezynfekowaniu rąk czytelnicy nie mają obowiązku przebywania w czytelniach w rękawiczkach. Czytelnikom obawiającym się zakażenia przez kontakt z książką, zwłaszcza podczas korzystania z księgozbioru podręcznego, należy zaproponować założenie rękawiczek. Obecnie ryzyko zakażenia koronawirusem przez kontakt z książkami jest oceniane jako niskie. Część bibliotek w Europie zrezygnowała w ostatnich dniach z kwarantanny książek, większość jednak utrzymuje termin kwarantanny zwracanych książek przez 3 dni. Decyzję o wolnym dostępie do księgozbioru dyrektor powinien podjąć po rozważeniu lokalnej sytuacji epidemicznej. W miejscowościach, w których nadal pojawiają się nowe zakażenia nie należy jej podejmować.

Rekomendowane przez BN jest noszenie maseczek lub przyłbic podczas pobytu w bibliotece przez bibliotekarzy i czytelników, ponieważ ryzyko zakażenia podczas przebywania w pomieszczeniu nie jest jeszcze określane jako niskie. Z tego powodu ważne jest wietrzenie czytelń.

Biblioteka Narodowa rekomenduje jak najczęstszą dezynfekcję blatów stanowisk w czytelniach, poręczy, klamek i innych powierzchni dotykowych często używanych (np. włączników światła) oraz częstsze mycie podłóg. Ponadto rekomenduje dezynfekcję stanowisk komputerowych, klawiatur i innych elementów peryferyjnych komputera po każdym czytelniku, a także samoobsługowych skanerów czy urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z instrukcjami od producenta.

W zakresie organizacji pracy czytelni, Biblioteka Narodowa rekomenduje wprowadzenie limitu osób w czytelniach poprzez wypełnienie do 50% dostępnych miejsc dla czytelników z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz 2-metrowego odstępu między stanowiskami dla czytelników. Biblioteka Narodowa rekomenduje ustawienie przesłon ochronnych (np. z pleksi) pomiędzy stanowiskami w czytelniach, jeżeli nie ma możliwości rozsunięcia stołów/biurek itp. Należy w widocznym miejscu zamieścić informację o maksymalnej liczbie osób przebywających w czytelni oraz oznaczyć miejsca siedzące wyłączone z użytkowania.

Biblioteka Narodowa rekomenduje wprowadzenie przerw w trakcie otwarcia czytelni obejmujących wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję blatów, podłóg, klamek i klawiatur. Aby uniknąć kolejek i przepełnienia czytelń Biblioteka Narodowa rekomenduje wprowadzenie rezerwacji miejsc przez czytelnika na konkretną godzinę telefonicznie, e-mailowo lub poprzez inne komunikatory.

Do czasu wygaśnięcia pandemii Biblioteka Narodowa rekomenduje rezygnację z prenumeraty dzienników i tygodników papierowych oraz zaleca ich prenumeratę cyfrową.

Biblioteka Narodowa rekomenduje ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej). W miarę możliwości nie rekomenduje się angażowania w prace wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz pracowników powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych. Dyżurujący bibliotekarz lub inny wyznaczony pracownik biblioteki każdorazowo musi przeprowadzać dezynfekcję blatu i innych elementów miejsca pracy przed i po przyjęciu czytelnika. Obsługiwani mogą być czytelnicy, którzy przed wejściem do czytelń uprzednio zdezynfekują ręce. Biblioteka Narodowa nie rekomenduje przyjęcia czytelnika, którego stan zdrowia jest widocznie zły – należy wtedy bezzwłocznie wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

Biblioteka Narodowa rekomenduje zachęcanie czytelników do korzystania z usług on-line: wypożyczalni cyfrowej AcademicaPOLONY i innych bibliotek cyfrowych, baz danych, udzielanie dostępów do komercyjnych zasobów cyfrowych. Biblioteka Narodowa zachęca również do informowania czytelników o możliwości skorzystania z nieodpłatnej usługi „Digitalizacja na życzenie”.

Biblioteka Narodowa nie rekomenduje prowadzenia tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych z uwagi na możliwe trudności doręczenia przesyłek (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), konieczność wdrożenia procedury kwarantanny dla zbiorów czy ograniczeń udostępnienia publikacji na miejscu w czytelniach. Rekomendowane jest udostępnienie terminala z dostępem do systemu wypożyczeń międzybibliotecznych Academica (usługa dla bibliotek i czytelników jest nieodpłatna, szczegóły uruchomienia usługi).

Biblioteka Narodowa zachęca pracowników bibliotek do podtrzymywania pracy zdalnej, jeśli jest to możliwe, oraz ograniczania bezpośrednich kontaktów na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory. BN nie rekomenduje organizacji konferencji, seminariów, zebrań i spotkań innych niż w formie on-line.

Przypominamy, że Biblioteka Narodowa uruchomiła poradnię, w której można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działalności bibliotek w związku z sytuacją spowodowaną pandemią wirusa. Zachęcamy bibliotekarzy do zapoznania się z listą już udzielonych odpowiedzi. Nowe pytania prosimy przesyłać na adres: poradnia@bn.org.pl.

Informujemy jednocześnie, że Biblioteka Narodowa uruchamia jutro newsletter „Poradnik i Biuletyn BN dla bibliotekarzy”, który codziennie będzie przesyłany bibliotekom w celu przekazywania bieżących i potrzebnych bibliotekarzom informacji. Prosimy bibliotekarzy o sprawdzenie, czy otrzymali newsletter. Jeżeli nie, prosimy o kontakt pod adresem biuletyn@bn.org.pl.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się