Rozstrzygnięcie naboru w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0

Rozstrzygnięcie naboru w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0

Rozstrzygnięcie naboru w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0

Udostępnij

Kolejne środki z budżetu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–25 trafią do beneficjentów w całej Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych w roku 2021 w ramach Priorytetu 3 Programu.

Tegoroczni beneficjenci otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę prawie 20 mln zł. Jednocześnie do końca października trwa nabór wniosków na 2022 rok.

W 2021 roku z Programu ze środków NPRCz 2.0  skorzystają placówki, podległe Ministerstwu Edukacji i Nauki we wszystkich 16 województwach. Są to:  

  1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
  2. publiczne i niepubliczne:
    1. szkoły podstawowe,
    2. szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
    3. szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Udzielone wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo, a w przypadku szkół również na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, e-booków oraz elementów wyposażenia. W zależności od rodzaju placówki, wysokość wsparcia finansowego dla jednej instytucji wynosi od 1,5 do 4,5 tys. zł. 


Szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyników dysponują wojewódzkie kuratoria oświaty.


Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma temu sprzyjać zwiększenie dostępu dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do nowości wydawniczych w placówkach wychowania przedszkolnego i bibliotekach szkolnych.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się