Ruszyły zgłoszenia kandydatów do nagrody Norwida

Ruszyły zgłoszenia kandydatów do nagrody Norwida

Ruszyły zgłoszenia kandydatów do nagrody Norwida

Udostępnij

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz artystów do zgłaszania kandydatur do XIX edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida! Nabór potrwa do 17 kwietnia 2020 roku.

Nagrody przyznawane są artystom tworzącym na Mazowszu. Kandydatów zgłaszać można w czerech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr - za dzieło lub kreację powstałe w roku 2019.
Czekamy również na zgłoszenia do Nagrody „Dzieło życia” przyznawanej za całokształt twórczości. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszać mogą również mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Nagrody

Kto w tym roku zdobędzie Statuetki Norwidowskie? Która książka, kreacja teatralna, dzieło plastyczne, kompozycja czy wydarzenie muzyczne wzbudziło największe uznanie w 2019 roku? Dowiemy się 24 września 2020 r. (w dzień urodzin Norwida) podczas gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Do 17 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody. Kto może to zrobić? Uprawnionymi są ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, artyści i członkowie kapituł. Do Nagrody „Dzieło życia” kandydatów zgłaszać mogą również mieszkańcy Mazowsza. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.norwid.mazovia.pl.

Laureaci

Od początku istnienia nagrody wyróżnionych zostało blisko 90 znakomitych pisarzy, artystów plastyków, muzyków, aktorów i reżyserów, tworzących na Mazowszu. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali m.in.: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Tadeusz Konwicki, Julia Hartwig, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Stefan Gierowski.

Nagrody

Celem i ideą nagrody jest z jednej strony promocja sztuki, z drugiej docenienie jej twórców. Zwycięzca w danej kategorii otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 25 tys. zł, laureat Nagrody „Dzieło życia” 30 tys. zł, a nominowani medal pamiątkowy i 5 tys. zł.

Zgłoszenia

Wniosek wraz z oświadczeniem kandydata (dostępne na stronie internetowej nagrody www.norwid.mazovia.pl) należy przesłać na adres:
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)
lub skan wniosku na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.
 
Pobierz wniosek ze strony Nagrody Norwida
 

Wniosek i oświadczenie kandydata – plik MsWord

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie.

DANE KONTAKTOWE:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 59-79-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwaa także na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu wyłonienia nominowanych i laureatów Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida, w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie Nagrody im. C.K. Norwida;
  2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie Nagrody.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się