Gala wręczenia Nagród Identitas 2016 Foto: Łukasz Kowalski/IAR

Gala wręczenia Nagród Identitas 2016 Foto: Łukasz Kowalski/IAR

Rymkiewicz i Halicka z Nagrodami Identitas 2016

Udostępnij

Laureatem tegorocznej, trzeciej edycji Nagrody Identitas w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej został Jarosław Marek Rymkiewicz za tom poezji „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie” (wyd. Sic!).

W najnowszym tomie Rymkiewicza na ścieżkach życia–ogrodu mijają się wielcy polskiej poezji: Staff, Tetmajer, Lechoń, Iwaszkiewicz… W odpryskach zwyczajnej z pozoru codzienności odbija się wszechświat i jego nieuchronne prawa; dojrzewają próby nazwania i uporządkowania Istnienia. Być może ogrody tych, którzy opadają z sił dziczeją, a być może tylko nabierają innego rodzaju urody? Symboliczny, milanowski ogród już wiele lat temu wdarł się do kanonu polskiej poezji. Zakwitł ponownie.

Muzyczność „Końca lata w zdziczałym ogrodzie”, rym i rytm – ścisły budulec oktostychów spinają powszedniość ze sprawami ostatecznymi. Wypielęgnowane ręką wprawnego ogrodnika bujne piękności ogrodu sąsiadują z samosiejkami, tak jak patos z ironią, tak jak pozorna prostota spraw i zdarzeń Rymkiewiczowych wersów z perspektywą metafizyczną. Dwuwersowa strofa i sąsiadujące rymy, czyli liryka w swojej najczystszej, źródłowej postaci, posłużyła za trafną formę dla namysłu nad życiem i zestawem spraw dla Poety najważniejszych. Precyzja w słowie, formie i obrazie. Poezja!

W laudacji Andrzej Horubała mówił: W iluż wcieleniach przychodzi do nas! Poeta, eseista, prozaik, tłumacz. Erudyta, kodyfikator polskiego neo-klasycyzmu, archiwalny szperacz, odtwarzacz mickiewiczowskich detali, rozsupłujący „Żmuta”, pisarz badający, dlaczego „Aleksander Fredro jest w złym humorze” i o co pyta Juliusz Słowacki.
Czasem jawi się jak ktoś bardzo bliski, jeden z nas, śmiesznawy i naiwny nadwiślański inteligent, gdy jako Pan Mareczek w powieści „Rozmowy polskie latem 1983 roku” razem z nami nad Wigrami przeżywa czas „Solidarności” i stanu wojennego, a zarazem zanurza się w polskim mitycznym czasie, łącząc z Mickiewiczem i Słowackim, gdy z przyjaciółmi z Instytutu Badań Literackich pyta o sens istnienia i raduje się z bycia Polakiem…

W finałowej piątce nominowanych, oprócz tomu poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, znalazły się: „Turniej cieni” Elżbiety Cherezińskiej (wyd. Zysk i S–ka), „Afazja polska” Przemysława Dakowicza (wyd. Sic!), „Dzieje dwóch rodzin” Kazimierza Orłosia (Wydawnictwo Literackie) i „Biografie odtajnione” Joanny Siedleckiej (wyd. Zysk i S–ka).

Laureatką Nagrody Identitas w dziedzinie historii została Beata Halicka za książkę „Polski Dziki Zachód” (wyd. Universitas).


Beata Halicka w sposób barwny i szczegółowy pokazuje polskich i niemieckich wygnańców „Dzikiego Zachodu”. Jest to obraz jednocześnie wielowątkowy i zrównoważony, czego w oczywisty sposób brakuje pracom na ten trudny temat sprzed 1989 roku.

Całkowita, wymuszona, przeprowadzona w ogromnej skali, wymiana ludności oraz wzięcie w posiadanie regionów zniszczonych przez wojnę zostały pokazane w wielu wymiarach i z różnych perspektyw. Chaos, przemoc, szaber, rozluźnienie norm społecznych, ale i pionierskość dają obraz wyzwań, przed jakimi stanęli ludzie wygnani ze swoich domów. Wszystko to, jak celnie pokazuje Autorka, skomplikowało zetknięcie ekspatriowanych Polaków z, pozostającą jeszcze na miejscu, częścią Niemców i masami sowieckich żołnierzy.

Nad kształtowaniem się nowych społeczności ciążyły tragiczne doświadczenia dwóch okupacji, represyjny system komunistyczny, nowe i dawne konflikty.

„Pionierzy” na Nadodrzu sami w sobie – jak ciekawie opowiada książka – byli bardzo urozmaiconą społecznością, od Wielkopolan i Polaków z centrum kraju po Kresowian z przepastnego, zróżnicowanego pasa ziem, od Dźwiny po Dniestr. A przecież byli jeszcze autochtoni, a także Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, Romowie, Grecy, repatrianci z Europy Zachodniej i Południowej oraz późni wysiedleńcy z ZSRR.

Założyciel Nagrody Identitas Tomasz Kaźmierowski podkreślił: „ta książka pokazuje jak daleko historycy odeszli od hermetycznych narracji, wypędzonych w Niemczech i czystej pionierskości w Polsce. Autorka, utrzymując spokojny dystans i szeroką perspektywę opowiada historię upadku dawnego i powstania nowego krajobrazu kulturowego na pograniczu. Otrzymujemy dobrze narysowany obraz ludzi – między pożegnaniem a nowym życiem.”

W finałowej piątce nominowanych, oprócz pracy Beaty Halickiej, znalazły się książki: „Grabież ołtarza Wita Stwosza” Stanisława Waltosia (wyd. Wolters Kluwer), „Kazimierz Bartel (1882–1941). Uczony w świecie polityki” Sławomira Kalbarczyka (wyd. IPN), „Kobiety z Marmuru” Natalii Jarskiej (wyd. IPN) i „Ostatni Tabor” Jolanty Drużyńskiej (wyd. Rebis).

Ogłoszenie laureatów obu Nagród Identitas: historycznej i literackiej odbyło się 13 grudnia 2016 roku podczas uroczystej gali. Laureaci otrzymali nagrody finansowe – 40 000 złotych w każdej kategorii –  oraz statuetki Identitas zaprojektowane przez studio NoArt.

Uroczystość wyłonienia laureatów i wręczenia nagród objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Medialni partnerzy Nagród Identitas to: Telewizja Polska, Polskie Radio oraz tygodnik „Do Rzeczy”.

Tegorocznym darczyńcą nagrody głównej została Fundacja PZU.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się