Seria "Lektury dostępne" zawiera już 60 pozycji

Seria "Lektury dostępne" zawiera już 60 pozycji

Seria "Lektury dostępne" zawiera już 60 pozycji

Udostępnij

60 lektur szkolnych opracowano dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach serii "Lektury dostępne". MEiN planuje nadal współpracować z Uniwersytetem Warszawskim w opracowaniu w latach 2023-2025 podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

  • Seria "Lektury dostępne" to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi.
  • Służą one utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
  • Zostały opracowane z myślą o uczniach mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Cykl został opracowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

"Mamy 60 tytułów lektur wraz z materiałami ćwiczeniowymi" - poinformowała rzecznik prasowa MEiN Adrianna Całus-Polak.

"Nadal planujemy współpracować z UW w dziedzinie nauczania polegającego na opracowaniu w latach 2023-2025 podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych: mających trudności w uczeniu lub komunikowaniu się, w tym niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych" - dodała.

Seria "Lektury dostępne" to pierwsze w Polsce multimedialne lektury szkolne łączące różne sposoby rozumienia tekstu: tekst czytany, tekst migany w polskim języku migowym (PJM), tekst łatwy do czytania (ETR), tekst wspomagany komunikacją wykorzystującą symbole (tablice komunikacyjne wykorzystujące piktogramy PCS), historia obrazkowa z tekstem - komiks.

Uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę w pracy z tekstami może stanowić w szczególności język utworów zawierający archaizmy i słownictwo rzadko obecne w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Problemem bywa też sam charakter utworów. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury.

"Lektury dostępne" mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Poznając je oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.

Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS. Zróżnicowany zestaw materiałów ma umożliwić wybór tych, które najlepiej odpowiadają potrzebom konkretnego ucznia.

Pierwsze pozycje z serii "Lektury dostępne" udostępniono w grudniu 2020 r. Były to "Królowa Śniegu" Jana Christiana Andersena oraz "Śnieżka" Braci Grimm. Obecnie wśród utworów opracowanych z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami mającymi trudności w uczeniu są m.in. fraszki i treny Jana Kochanowskiego, bajki Ignacego Krasickiego, ballady Adama Mickiewicza, wiersze Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Leśmiana i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a także "Pan Tadeusz", "Katarynka" Bolesława Prusa, "Janko Muzykant" Henryka Sienkiewicza i "Zemsta" Aleksandra Fredry. Z literatury obcej dostępny jest m.in. "Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnett i "Przygody Tomka Sawyera" Marka Twaina.

"Lektury dostępne" można pobrać na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://zpe.gov.pl/a/lektury-dostepne/D1HUbVOK5.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się