Silesiana 2024 - konkursy

Silesiana 2024 -konkursy

Silesiana 2024 - konkursy

Udostępnij

W dniach od 16 do 19 maja 2024 odbędą się 13. Targi Książki Regionalnej Silesiana we Wrocławiu, organizowane przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego. W ramach targów odbędą się podesłane konkursy.

Zapraszamy wszystkich seniorów do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Moi rodzice: opowieści dolnośląskich seniorów”.

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres: kzborowska@wbp.wroc.pl

lub: Dolnośląska Biblioteka Publiczna: Dział Programowy Rynek 58, 50-116 Wrocław w terminie do 5.05.2024 r. 

Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.

Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników konkursu – 18.05.2024 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, ogłasza konkurs dla seniorów zamieszkujących województwo dolnośląskie na wspomnienia pt. „Moi rodzice : opowieści dolnośląskich seniorów”.

2. Zasady konkursu

a. Konkurs trwa od 18.03.2024 r. do 18.05.2024 r.

b. Termin dostarczenia prac: do 5.05.2024 r.

c. Prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony. Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje.

d. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy lub adres e-mail.

e. Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.

f. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.

Nagrody :

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda rzeczowa

3. miejsce - nagroda rzeczowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18.05.2024 r.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO”.

Wydarzenie w ramach Targów Książki Regionalnej: Silesiana 2024.

 

Konkurs poetycki dla każdego: Młody Poeta Dolnego Śląska

Wydarzenie w ramach Targów Książki Regionalnej: Silesiana 2024.

 Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".

2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 18.03.2024 r. do 18.05.2024 r. Termin dostarczenia prac: do 5.05.20224 r.

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. Tematyka utworów jest dowolna.

Uczestnik poprzez zgłoszenie wierszy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszone przez niego utwory są oryginalne, są wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji.

Prace wysłane mailem będą potwierdzane przez organizatora konkursu! W razie braku potwierdzenia, że mail doszedł, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71 335 22 42.

 

Zgłaszane prace można wysyłać pocztą tradycyjną na adres:

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław z dopiskiem Młody Poeta Dolnego Śląska

lub na maila: kzborowska@wbp.wroc.pl

Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.

Nagrody :

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda rzeczowa

3. miejsce – nagroda rzeczowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18.05.2024 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, a także opublikowane na stronie biblioteki oraz blogu targów dswsilesian.blogspot.com.

3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO”.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie pt. „Straszny Dolny Śląsk”.

Prace konkursowe o objętości do 15 000 znaków prosimy nadsyłać na adres: kzborowska@wbp.wroc.pl

lub Dolnośląska Biblioteka Publiczna - Dział Programowy

Rynek 58, 50-116 Wrocław

w terminie do 5.05.2024 r.

Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.

Ogłoszenie wyników konkursu – 18.05.2024 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, ogłasza konkurs dla młodzieży i młodych dorosłych na opowiadanie grozy pt. „Straszny Dolny Śląsk”.

2. Zasady konkursu:

a. Konkurs trwa od 18.03.2024 r. do 18.05.2024 r.

b. Konkurs polega na samodzielnym napisaniu opowiadania w klimatach grozy, którego akcja dzieje się na terenie Dolnego Śląska.

c. Termin dostarczenia prac: do 5.05.2024 r.

d. Prace konkursowe powinny mieć objętość do 15 000 znaków. Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje.

e. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy lub adres e-mail.

f. Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.

g. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.

Nagrody:

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda rzeczowa

3. miejsce - nagroda rzeczowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18.05.2024 r.

Najlepsze 10 prac zostanie wydane przez Wydawnictwo Linqua Mortis w antologii pod tytułem „Straszny Dolny Śląsk”.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO”.

Wydarzenie w ramach Targów Książki Regionalnej: Silesiana 2024.

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się