Stanowisko Polskiej Izby Książki  ws. podatku od reklam

Stanowisko Polskiej Izby Książki ws. podatku od reklam

Stanowisko Polskiej Izby Książki ws. podatku od reklam

Udostępnij

Oświadczenie Polskiej Izby Książki w związku z rządowym projektem ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Polska Izba Książki oświadcza, że negatywnie ocenia przedłożony projekt Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, które nakłada na przedsiębiorców działających w obszarze mediów obowiązek opłaty składek od przychodów z reklam oraz inne istotne rozwiązania w sferze organizacji ich pracy.

Przedstawione uzasadnienie Projektu nasuwa tak wiele wątpliwości prawnych i faktycznych, że trudno uznać je za wystarczająco racjonalne. Dotyczy to czasu, sposobu czy wreszcie zakresu podmiotów objętych proponowaną regulacją. Uważamy, że dzisiaj każda próba „opodatkowania” mediów musi budzić wątpliwości i uzasadniony sprzeciw.

Należy także podkreślić, że kolejne obciążenie nałożone na polskich przedsiębiorców z branży medialnej jest nie do przyjęcia w obliczu strat, jakie branża ta poniosła z powodu pandemii
SARS CoV-2.

Proponowany swoisty „Podatek od reklamy” osłabi znacząco sektory mediów i reklamy, które odgrywają ważną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego. Zagrozi wielu miejscom pracy, zwłaszcza młodych ludzi, zatrudnionych w tych sektorach, a w przyszłości może mieć negatywny wpływ na kształtowanie się cen produktów i usług oferowanych konsumentom.

Projekt ustawy w obecnej postaci, wbrew twierdzeniom autorów projektu nie dotknie „gigantów cyfrowych” lecz uderzy w tradycyjne, lokalne media – w tym prasę drukowaną, kina, reklamę zewnętrzną, radio i telewizję. Wpływy z reklam są niejednokrotnie jedynym albo głównym źródłem finansowania działalności tych podmiotów. To zagroziłoby istnieniu wielu medialnych firm, których obecność gwarantuje obywatelom Polski dostęp do zróżnicowanych źródeł informacji i wiedzy. Istnienie niezależnych mediów stanowi podstawę dla demokracji. Należy w tym miejscu podkreślić, że prowadzone obecnie w ramach Unii Europejskiej prace nad tzw. „Podatkiem cyfrowym” zmierzającym do opodatkowania wielkich koncernów, mają głęboki sens i powinny być z uwagą śledzone i wspierane przez polskiego prawodawcę.

Polska Izba Książki wielokrotnie zabierała głos w sprawach projektów regulacji prawnych istotnych dla naszego środowiska. Sama niejednokrotnie była inicjatorem ważnych projektów legislacyjnych, a wypracowane wspólnie rozwiązania miały zasięg ogólnospołeczny i środowiskowy. Proponowany projekt Ustawy niesie z sobą zagrożenie dla właściwego funkcjonowania polskiego rynku mediów. Wnioskujemy zatem o zaniechanie dalszych prac nad projektowaną Ustawą.

 

Rada Polskiej Izby Książki

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się