Starodruki z XVI w. ze zbiorów TNP dostępne w wersji cyfrowej

Starodruki z XVI w. ze zbiorów TNP dostępne w wersji cyfrowej

Starodruki z XVI w. ze zbiorów TNP dostępne w wersji cyfrowej

Udostępnij

Towarzystwo Naukowe Płockie (TNP) udostępniło w wersji cyfrowej siedem starodruków z XVI w. Należą one do najstarszej i zarazem najcenniejszej części księgozbioru tamtejszej Biblioteki im. Zielińskich. Przed digitalizacją cztery zabytkowe księgi poddano konserwacji.

Wśród starodruków, które TNP udostępniło obecnie w formie cyfrowej, znalazły się m.in. dzieła: Macieja Miechowity „Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de contentis in eis” wydane w Krakowie w 1517 r. oraz Stanisława Karnkowskiego „Messiasz albo kazania o upadku y naprawie rodzaju ludzkiego ...” opublikowane w Poznaniu w 1597 r.

Jak poinformowała dyrektor Biblioteki im. Zielińskich TNP dr Grażyna Szumlicka-Rychlik, prace związane z digitalizacją, a także konserwacją zabytkowych ksiąg zrealizowano w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” - kwota wsparcia wyniosła 10 tys. zł, przy czym koszt całego zadania to ponad 17 tys. zł.

„Cztery z siedmiu starodruków objętych projektem poddano przed digitalizacją pełnej konserwacji” - powiedziała PAP dr Szumlicka-Rychlik. Wyjaśniła, iż prace te polegały m.in. na rozłożeniu ksiąg na poszczególne składki, oczyszczeniu i myciu kart, zwłaszcza, gdy były one zagrzybione, a po wysuszeniu - na uzupełnieniu ich ubytków oraz na ponownym złożeniu składek w blok ksiąg. „Tam, gdzie wymagał tego stan zachowania, wykonano nowe oprawy starodruków, skórzane, a w jednym przypadku także pergaminową” - wyjaśniła dyrektor Biblioteki im. Zielińskich TNP.

Jedną z XVI-wiecznych ksiąg, które wchodzą w skład zbiorów specjalnych tej placówki, a w ramach projektu przeszły gruntowną konserwacje było dzieło Stanisława Grodzickiego „O czyscu kazanie wtóre 26 dnia stycznia miane... przy pogrzebie... Olbrichta Radziwiła” wydane w Wilnie w 1593 r.

Dyrektor Biblioteki im. Zielińskich TNP, podkreśliła, że zbiór starodruków pochodzących z XVI wieku liczy tam w sumie 782 tytuły. Zasób ten posiada kwalifikację do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. „Są to jedne z najstarszych ksiąg w naszych zbiorach. Wiele z nich, myślę, że trzy czwarte, wymaga niezbędnych prac konserwatorskich w pełnym zakresie lub przynajmniej częściowej” - zaznaczyła dr Szumlicka-Rychlik.

Przypomniała zarazem, iż ramach prowadzonych od wielu lat działań Biblioteki im. Zielińskich TNP, obejmujących zarówno digitalizację, jak i poprzedzającą ją niezbędną konserwację zabytkowych zasobów, dotychczas, pozyskując dotacje z różnych źródeł, udało się tam zabezpieczyć cyfrowo „niemalże cały cenny zbiór 93 inkunabułów z XV wieku”.

Digitalizowane dzieła z kolekcji Biblioteki im. Zielińskich TNP dostępne są w wirtualnej bibliotece cyfrowej na stronie Płocka Biblioteka Cyfrowa oraz Europeana.

TNP powstało w 1820 r. To najstarsza tego typu instytucja w Polsce. Prowadzi badania regionalne, seminaria, a także wykłady, odczyty i wystawy. Od 2014 r. jest organizacją pożytku publicznego. Będąca częścią TNP Biblioteka im. Zielińskich jest jedną z siedmiu najstarszych w kraju. Jej księgozbiór liczy ponad 403 tys. jednostek. Od 2003 r. prowadzona jest tam digitalizacja, której celem jest opracowanie w formie cyfrowej całości zabytkowej kolekcji.

W kolekcji starodruków znajdują się tam m.in. pochodzące z XV wieku inkunabuły, jak „Expositio super toto Psalterio” Joannesa de Turrecrematy, najstarszy polski druk tłoczony, wydany w Krakowie w 1474 r. oraz Biblia z 1478 r. pochodząca z drukarni Antoniusa Kobergera w Norymberdze, „Boska Komedia” Dantego Alighieri z 1487 r., „Kronika świata” Wernera Rolewincka z 1492 r., a także pierwsze wydanie „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaja Kopernika z 1543 r.

W Bibliotece im. Zielińskich TNP znajduje się również pierwsza na świecie drukowana książka o rakietach „Artis magnae artilleriae pars prima” Kazimierza Siemienowicza z 1650 r. oraz „Statut Łaskiego”, jeden z sześciu wydanych na pergaminie z najstarszym drukowanym tekstem „Bogurodzicy” z 1506 r. Placówka posiada również jedyne w polskich zbiorach pierwsze wydanie kompletu 80 grafik „Los Caprichos” Francisco Goi z 1799 r.

Biblioteka im. Zielińskich ma także pierwsze XIX-wieczne wydania dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego oraz kolekcję prasy, w sumie ponad 5,5 tys. tytułów, wśród których są m.in. „Goniec Płocki” (1830-1831), a także „Biblioteka Warszawska” (1841-1914), „Tygodnik Ilustrowany” (1859-1939) oraz „Gazeta Warszawska” (1787-1939). [źródło: PAP]


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się