Targi Książki Silesiana

Targi Książki Silesiana

Targi Książki Silesiana

Udostępnij

Dolnośląska Biblioteka Publiczna poinformowała, iż w tym roku dostała dotację na Targi Książki Regionalnej Silesiana, które odbędą się w dniach 19-22 maja na placu Solnym we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału. Oczywiście, stoiska są do Państwa dyspozycji za darmo. Ilość miejsc jest ograniczona dlatego proszę o deklarację uczestnictwa do 30 marca. Jednocześnie proszę o zgłaszanie książek do Nagrody Silesiana za 2019, 2020 oraz 2021 rok (termin do 30 marca), a także materiały do folderu: krótka informacja o wydawnictwie, 3 zdjęcia najnowszych pozycji (termin do 30 marca).

Jak Państwo zauważyliście, w tej edycji mamy 4 dni targowe, a impreza podzielona jest tematycznie na każdy dzień: czwartek podróżniczy, piątek kryminalny, sobota literacki, niedziela rodzinna. Proszę o dopasowanie swoich propozycji spotkań autorskich, wycieczek, prelekcji do tych dni. Ci z Państwa, z którymi ustaliłam już te wydarzenia też mogą je potwierdzić.
 
Regulamin targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy

I. Postanowienia ogólne

   1. SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy, zwany dalej Salonem, odbędzie się w dniach 19.05.2022 – 22.05.2022 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Rynek 58, salon wystawienniczy plac Solny.

   2. Organizatorem Salonu jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

   3. Celem imprezy jest prezentacja wydawnictw działających na Dolnym Śląsku oraz promocja publikacji dotyczących regionu.

   4. Salon ma charakter targów, którym towarzyszą imprezy literacko-promocyjne: spotkania autorskie, dyskusje, konferencje, wystawy, konkursy, wycieczki.

II. Uczestnicy

W Salonie mogą brać udział wydawnictwa, instytucje, organizacje społeczne oraz osoby prywatne zaproszone przez organizatora.

 

III. Przepisy porządkowe i organizacyjne

 1. Uczestnik nabywa prawa do udziału w Salonie po zawarciu umowy z organizatorem.

 2. Uczestnictwo w Salonie, zarówno dla uczestników jak i zwiedzających, jest bezpłatne.

 3. Organizator dysponuje powierzchnią wystawienniczą. Przydział i lokalizacja stoisk należy do organizatora. Specjalne życzenia uczestników będą uwzględniane w miarę możliwości ich realizacji.

 4. Rezygnacja z udziału w Salonie wymaga wcześniejszego zawiadomienia organizatora najpóźniej na miesiąc przed imprezą, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Podczas trwania imprezy obsługę stoiska zapewnia wystawca.

 6. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa określonych przez gospodarza obiektu oraz innych wskazówek organizatora.

 7. Organizator zobowiązany jest do:

a) zapewnienia uczestnikom należytych warunków wystawienniczo-targowych,

b) ochrony mienia uczestników w godzinach po zakończeniu kiermaszu,

c) udostępnienia uczestnikom powierzchni dodatkowej (szatni, pomieszczeń sanitarnych),

d) zapewnienia uczestnikom materiałów informacyjno-reklamowych, w tym folderu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych.

 2. Czas trwania Salonu – godziny otwarcia:

19.05.2022 (czwartek) – godz. 11.00 – 18.00

20.05.2022 (piątek) – godz. 10.00 – 18.00

21.05.2022 (sobota) – godz. 10.00 – 18.00

22.05.2022 (niedziela) – godz. 10.00 - 17.00

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia ważnych okoliczności – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia Salonu. Nie wymaga to uprzedniego poinformowania uczestników.

 2. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem, dotyczące Salonu, należy konsultować z organizatorem.

 3. Umowa ma charakter nieodpłatny.

 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody.

 5. Wszelkie zmiany umowy i regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora.

 

Regulamin Nagrody Wydawniczej „SILESIANA”  dla najlepszej publikacji promującej Dolny Śląsk


1. Nagroda „Silesiana” jest przyznawana przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w celu popularyzacji publikacji o Dolnym Śląsku, promocji ich autorów oraz wydawców.
2. Do Nagrody „Silesiana” kwalifikowane są publikacje promujące Dolny Śląsk wydane w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie Nagrody.
3. Zgłoszenia publikacji do Nagrody mogą dokonywać wydawnictwa, które publikują książki związane tematyką lub osobą autora z Dolnym Śląskiem, a także sami autorzy publikacji oraz czytelnicy.
4. Nagrodę Wydawniczą „Silesiana” przyznaje jury powołane przez Organizatora.
5. Przy ocenie publikacji zgłoszonej do Nagrody jury uwzględni w szczególności następujące kryteria:
- wartość poznawczą publikacji,
- walory artystyczne i językowe, oryginalność zaprezentowania problematyki,
- walory edytorskie publikacji.
6. Nagroda Wydawnicza „Silesiana” ma charakter honorowy i jest wręczana w postaci okolicznościowego dzieła sztuki oraz dyplomu w czasie trwania Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego „Silesiana”.

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się