Jednolity Rynek Cyfrowy

Jednolity Rynek Cyfrowy

Unijna reforma praw autorskich zagraża swobodzie przepływu danych - opinia

Udostępnij

Zapowiedziana przez KE reforma prawa autorskiego miała wdrażać strategię Jednolitego Rynku Cyfrowego. proponowane przez KE nie zrealizują zakładanych celów, a wręcz wprowadzą dodatkowe utrudnienia w analizie i swobodnym przepływie danych w ramach rynku UE - uważa Michał Kanownik, prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

W dobie cyfryzacji dane stały się takim samym produktem, jak każdy inny, a co istotne ich wartość rośnie. Komisja Europejska szacuje, że do roku 2020 wartość rynku danych osiągnie 566 miliardów EURO. Jeśli kraje UE dobrze to wykorzystają, to dane te mają szansę w istotny sposób wpłynąć na rozwój gospodarczy naszego regionu i zwiększenie jego konkurencyjności w skali globalnej. To oznacza jednak, że prawo unijne oraz lokalne prawa w poszczególnych państwach nie mogą stwarzać barier dla swobody przepływu oraz eksploracji danych.

Transgraniczna swoboda przepływu danych

Siłą Unii Europejskiej jest ujednolicony rynek gospodarczy, który z definicji powinien ułatwiać prowadzenie wszelkich transakcji wewnątrzunijnych. Niestety w wielu obszarach dochodzi do swoistej dychotomii: z jednej strony rynek ten regulują przepisy unijne, a z drugiej przedsiębiorcy i konsumenci zobligowani są do spełnienia wymogów lokalnych przepisów. Problem zaczyna się wtedy, gdy są one ze sobą sprzeczne. W takiej sytuacji KE wydaje dyrektywy obligujące kraje UE do dostosowania swoich lokalnych przepisów do wymogów paneuropejskich. Taki właśnie problem powstał w obszarze prawa autorskiego, a konkretnie w zapisach regulujących kwestię przechowywania i udostępniania danych elektronicznych (free flow of data). Obecne przepisy obligują właściciela danych do ich przechowywania w konkretnej lokalizacji (np. kraju zarejestrowania firmy). W dobie cyfryzacji wydaje się to anachronizmem i rzeczywistą przeszkodą dla tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Firmy mają ograniczoną swobodę w korzystaniu z dostawców usług przechowywania danych oraz doświadczają trudności w transferze danych.

Dla przykładu w Polsce ustawa o grach hazardowych obliguje podmiot prowadzący tego typu działalność do archiwizowania kolekcjonowanych danych osobowych w czasie rzeczywistym, ale wyłącznie na serwerze zlokalizowanym w Polsce. W Luksemburgu, na mocy okólnika CSFF 12/552, nadal obowiązuje prawo, które obliguje instytucje finansowe do przetwarzania posiadanych danych wyłącznie na terenie tego kraju. Przetwarzanie ich poza granicami Luksemburga dozwolone jest jedynie na zasadzie wyjątku i jedynie przez przedstawicielstwo danej firmy oraz za specjalną zgodą. W Niemczech w październiku 2015 roku ogłoszono prawo (które ma wejść w życie w 2017 r.), na mocy którego dostawcy usług telekomunikacyjnych zobligowani są do przechowywania danych wrażliwych, takich jak numery telefonów abonentów, czas i miejsce prowadzonych rozmów oraz numery IP przez co najmniej 10 tygodni, ale wolno im to robić wyłącznie na serwerze zlokalizowanym w Niemczech. W Rumunii z kolei transfer danych osobistych poza granice kraju wymaga poinformowania o tym fakcie lokalnego Inspektora Danych Osobowych.

Dla Polski, ale też innych krajów, takie zapisy oznaczają ograniczenie swobody gospodarczej, ale też mogą stanowić rzeczywiste zagrożenie ekonomiczne. Polska dla wielu globalnych firm pełni rolę huba, w którym zlokalizowane są działy obsługi klienta (call center) kolekcjonujące dane klientów z całej Europy i nie tylko. Jeśli Komisja Europejska nie zaadresuje we właściwy sposób kwestii wspomnianych ograniczeń, to istnieje ryzyko, że takie firmy zmuszone będą przenieść tego typu centra gdzie indziej.

Digital Europe, organizacja reprezentująca największe, globalne firmy branży RTV i IT, zaapelowała do Komisji Europejskiej o jak najszybsze wdrożenie na poziomie unijnym przepisów, które zlikwidowałyby wspomniane, przykładowe ograniczenia lokalizacyjne i uniemożliwiłyby powstawanie nowych. Transgraniczna swoboda przepływu danych to warunek sine qua non do tego, by móc z sukcesem wdrażać ogłoszoną w 2015 roku przez Komisję Europejską Strategię Jednolitego Rynku Cyfrowego. Bez tego szansa na wykorzystanie ekonomii skali oraz bycie konkurencyjnym na globalną skalę zostanie zaprzepaszczona.

Stanowisko to poparły także władze Polski oraz 13 innych krajów (w tym Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Słowenii, Szwecji i Wielkiej Brytanii), które 2 grudnia 2016 zdecydowały się podpisać wspólny dokument zatytułowany „Stanowisko w sprawie inicjatywy swobodnego przepływu danych” . W dokumencie tym stwierdzają m.in., że: „Jednolity rynek UE nie może się rozwijać bez zapewnienia swobodnego przepływu danych. Funkcjonowanie firmy każdej wielkości i we wszystkich sektorach w coraz większym stopniu zależy od przepływów danych, a innowacja jest możliwa tylko wtedy, gdy dane mogą być transferowane bezpiecznie i swobodnie przez granice. Nieuzasadnione wymogi lokalizacyjne danych w ramach jednolitego rynku osłabiają rozwój nowych, innowacyjnych dziedzin gospodarki europejskiej i stanowią kosztowną i niepotrzebną przeszkodę dla sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku.”

Przeczytaj cały artykuł:

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się