"Zapomniany świat Klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu. Czy jesteśmy skazani na bezradność", Tomasz Trzciński

"Zapomniany świat Klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu. Czy jesteśmy skazani na bezradność", Tomasz Trzciński

Ważna książka: Tomasz Trzciński, "Zapomniany świat Klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu. Czy jesteśmy skazani na bezradność"

Udostępnij

Środki na wydanie książki udało się zgromadzić dzięki udanej akcji crowdfundingowej na portalu wspieram.to (https://wspieram.to/zapomnianyswiat).

Patronami wydania i Patronami medialnymi są Fundacja Dzieci Afryki, Fundacja Legalna Kultura, Do Rzeczy, dwutygodnik Droga, Gazeta Olsztyńska, portal talent.pl. Będą oni promować tę książkę. Ponadto kilkudziesięciu dziennikarzy, bloggerów i influencerów obiecało promować tytuł w swoich kanałach. I jeszcze jedno. Wydanie książki ma między innymi cel charytatywny. 3 zł od sprzedanego egzemplarza jest przekazywane Polskiej Akcji Humanitarnej.

Książka zawiera scenariusze lekcji dotyczących problemu głodu adresowanych do przedszkolaków oraz uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.Autorką scenariuszy jest Pani Małgorzata Szczecina. 
3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza tej książki jest przekazywane Polskiej Akcji Humanitarnej. Środki posłużą wspieraniu projektów żywnościowych w Syrii, Iraku  
i Somalii.


Spis treści
Wstęp.
Czy problem światowego głodu jest naszym problemem? .   .   .   .7

Rozdział 1.
Dane statystyczne na temat głodu na świecie .   .   .   .   .   . 17

Rozdział 2.
Wojny i konflikty zbrojne a problem głodu  .  .  .  .  .  . 35

Rozdział 3.
Głód a choroby
 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 41

Rozdział 4.
Brak wody i infrastruktury sanitarnej w krajach rozwijających się .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 53

Rozdział 5.
Krótka historia badań nad problemem głodu .  .  .  .  . 65

Rozdział 6.
Dyskryminacja kobiet a problem głodu na świecie  .  .  . 75

Rozdział 7.
Stereotypy, które hamują działanie .  .  .  .  .  .  .  .  .85

Rozdział 8.
Wielkie korporacje żywnościowe i maklerzy giełdowi – władcy jedzenia,panowie życia milionów.   .   .   .   .   .   .   .   .   .101

Rozdział 9.
Problem głodu i nędzy a degradacja przyrody na świecie..  .117

Rozdział 10.
Biopaliwa: wybawienie świata czy masowa zbrodnia? .   .141

Rozdział 11.
Nieskuteczna pomoc humanitarna .  .    .    .    .    .    .    .    .151

Rozdział 12.
Czy globalizacja zagraża światu? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .155

Rozdział 13.
Epoka kolonialna a współczesne problemy humanitarne w krajach Globalnego Południa .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   17 7

Rozdział 14.
Więc jaka naprawdę jest Afryka?  .  .  .  .  .  .  .  .  .187

Rozdział 15.
Sposoby na rozwiązanie problemu światowego głodu .   .201

Rozdział 16.
Biotechnologia – wielka szansa czy wielkie zagrożenie?.  .217

Rozdział 17.
Czas na nowe rolnictwo i ekologię .    .    .    .    .    .    .    .231

Rozdział 18
Czy filantrokapitalizm może uratować świat?.   .   .   .   .251

Rozdział 19.
Głód – problem moralny .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .259

Rozdział 20.
Co możesz zrobić, jeśli masz władzę? .   .   .   .   .   .   .   .265

Rozdział 21.
A co Ty możesz zrobić, ,,zwykły” Człowieku? .   .   .   .   .271

Rozdział 22.
Szanowna Pani Kanclerz!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .283

Rozdział 23.
Szanowny Panie Prezydencie! .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .285

Dodatek 1.
Lista organizacji, które pomagają ofiarom głodu   .  .  .  .289

Dodatek 2.
Scenariusze lekcji dotyczących problemu głodu adresowanych do przedszkolaków oraz uczniów:
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich  .   .   .   .   .   .   .293

A. Scenariusz zajęć dotyczących problemu głodu na świecie w przedszkoludla dzieci pięcio- i sześcioletnich
 .   .   .   .   .   .   .295

B. Scenariusz zajęć dotyczących problemu głodu na świecie dla uczniów klas: I-III szkoły podstawowej  .
 .    .    .    .    .    .    .303

C. Scenariusz lekcji dotyczącej problemu głodu na świecie dla klas: IV-VI szkoły podstawowej
 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .313

D. Scenariusz zajęć dotyczących problemu głodu na świecie dla uczniów gimnazjum lub klas: VII-VIII
  .  .    .    .    .    .    .    . 321

E. Scenariusz zajęć dotyczących problemu głodu na świecie dla uczniów szkół średnich
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .329

Bibliografia .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .341

Źródła internetowe .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 345

Internetowe źródła bez autora publikacji .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .351

Ta książka została wydana dzięki kampanii crowdfundingowej
zrealizowanej na platformie wspieram.to.  .    .    .    .    .    .    .    .    .355


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się