Władze SAiW Copyright Polska w nowej kadencji

Władze SAiW Copyright Polska w nowej kadencji

Władze SAiW Copyright Polska w nowej kadencji

Udostępnij

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska odbyło się 17 grudnia w Warszawie. W trakcie Zebrania przyjęto szereg uchwał przygotowanych przez zarząd Stowarzyszenia oraz odbyły się wybory władz na nowa kadencję.

 

Wśród przyjętych uchwał są: uchwała w sprawie zmiany treści Statutu SAiW Copyright Polska zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SAiW Copyright Polska, a także uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu repartycji opłat reprograficznych Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu repartycji i realizacji wynagrodzeń z tytułu użyczenia egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (PLR). Głosowano również nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca 2018 roku do 17 grudnia 2019 roku.

Odbyły się też wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji od 17 grudnia 2019 roku do 17 grudnia 2023 roku i podjęto uchwały o powołaniu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej do pełnienia funkcji w rozpoczętej kadencji.

W skład zarządu Stowarzyszenia weszli:

- Barbara Jóźwiak (prezes), członek Stowarzyszenia od 2010 roku, a od stycznia 2013 roku prezes zarządu. W marcu 2003 roku objęła stanowisko prezesa zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN i całej Grupy Wydawniczej PWN. Stanowisko to piastowała do listopada 2012 roku, przechodząc do rady nadzorczej Grupy PWN jako jej obecna przewodnicząca. Od 2012 roku jest wiceprezesem Polskiej Izby Książki. Od 2013 roku jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

- Zbigniew Czerwiński (wiceprezes), współzałożyciel Stowarzyszenia Copyright Polska. Działa w branży wydawniczej od 1986 roku. Obecnie jest prokurentem w spółce Dressler Dublin, w skład której weszły m. in. wydawnictwa Bellona i Świat Książki, w których poprzednio był prezesem zarządów. Jest też członkiem rady nadzorczej spółki Targi Książki Sp. z o. o., organizatora Warszawskich Targów Książki i Śląskich Targów Książki. Współtwórca i przewodniczący Porozumienia Wydawców Książki Historycznej, które są organizatorem Targów Książki Historycznej. Od kwietnia 2019 roku członek Rady Polskiej Izby Książki.

- Janusz Kobyliński (wiceprezes), fotograf, współzałożyciel Stowarzyszenia Copyright Polska, członek Zarządu od 2003 roku. Od 1982 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Za jego prezesury (1996-1999) ZPAF uzyskał status organizacji zbiorowego zarządzania oraz zatwierdził tabele stawek minimalnych wynagrodzeń. Jest współzałożycielem oraz członkiem władz Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

- Piotr Dobrołęcki, księgarz, wydawca, dziennikarz w branży książki, redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” oraz „Kwartalnika Literackiego Wyspa”, członek zespołu redakcyjnego „Biblioteki Analiz”. W latach 2003-2016 członek Rady PIK (w latach 2006-2010 wiceprezes PIK), były przewodniczący Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych PIK, od 2016 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej PIK, honorowy członek Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, w latach 2001-2009 członek zarządu PTWK.

- Małgorzata Skowrońska, dyrektor wydawniczy w Wydawnictwie Agora, członek Rady Polskiej Izby Książki, a także członek rady Fundacji Powszechnego Czytania.

- Marzenna Wojciechowska, radca prawny, prowadzi Art Lege Kancelarię Prawniczą od 1 kwietnia 1996 roku. W 2014 roku została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Komisji Prawa Autorskiego.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Zbigniew Żbikowski (przewodniczący), pisarz, dziennikarz, poeta. Od końca lat 70. dziennikarz w prasie lokalnej, krajowej i emigracyjnej – ostatni redaktor naczelny zachodnioberlińskiego miesięcznika „Pogląd”. W latach 1996-2002 redaktor i publicysta w dzienniku „Życie”. W latach 2002-2012 nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W latach 2003-2018 redaktor książek w wydawnictwie Edipresse Polska. Autor kilku powieści. Członek Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego SPP i członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SPP. Członek Zarządu Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej.

- Włodzimierz Albin, wydawca, w1989 roku razem z dwoma wspólnikami założył Dom Wydawniczy ABC, od 1999 roku jest prezesem zarządu wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, zarządza także Wolters Kluwer Rumunia. Od maja 2012 roku prezes Polskiej Izby Książki, członek zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

- Grzegorz Krajczok, autor krótkich opowiadań z humorem oraz książek głównie sensacyjnych i kryminalnych, również z dziedziny fantastyki, a także opowiadań dla dzieci. Był redaktorem naczelnym dwutygodnika „Kluka” oraz współwydawcą gazety z programem. Administrator kilku portali internetowych. Członek zarządu Stowarzyszania Moje Miasto w Rydułtowach. Pracował w centrali Kompanii Węglowej SA, aktualnie prowadzi biuro rachunkowe w swojej miejscowości.

- Grzegorz Majerowicz, z wykształcenia prawnik, z tradycji rodzinnej księgarz. Od 1990 roku był współwłaścicielem International Publishing Service i od 2011 roku partnerem i wiceprezesem zarządu A.B.E.-IPS. Był prezesem zarządu OSDW Azymut oraz członkiem zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN, a także prezesem zarządu firmy Biblioteka Akustyczna. Wieloletni wiceprezes Polskie Izby Książki.

- Wiesław Podkański, we władzach SAiW Copyright Polska od 2003 roku. Prezes Zarządu Polskiej Izby Wydawców Prasy i członek-założyciel Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Był dyrektorem generalnym i prezesem zarządu w Phoenix Intermedia, a także współzałożycielem i prezesem zarządu domu medialnego IP Polska. Był prezesem zarządu Axel Springer Polska, od 2006 roku pozostaje jej honorowym prezesem. W latach 2007-2008 stał na czele Konferencji Mediów Polskich i był członkiem Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich „Lewiatan”. Jest członkiem władz Związku Mediów Konfederacji „Lewiatan”.

- Mirosław Stępniak, fotoreporter i fotografik, obecnie emeryt. Od 2003 roku członek ZPAF. Ma na swoim koncie wystawy i albumy.

Po Walnym Zebraniu Członków prezes Barbara Jóźwiak przekazała: „członkom dotychczasowego Zarządu bardzo dziękuję za współpracę w ostatniej i poprzednich kadencjach Zarządu SAiW Copyright Polska. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie państwo mieli w życzliwej pamięci nasze Stowarzyszenie, które również dzięki waszej pracy i zaangażowaniu zajmuje dzisiaj czołowe miejsce wśród krajowych organizacji zbiorowego zarządzania. Mam również przekonanie, że także w przyszłości SAiW Copyright Polska może na was liczyć”.

 

(pd)

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się