Wyniki naboru do II konkursu grantowego. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Wyniki naboru do II konkursu grantowego. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Wyniki naboru do II konkursu grantowego. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Udostępnij

Drugi konkurs grantowy w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury rozstrzygnięty! Wsparcie w kwocie blisko 9 mln złotych otrzyma 60 instytucji kultury z całej Polski. Realizacja projektów grantowych odbywać się będzie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r.

Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w lokalnych społecznościach.

Projekt składa się z dwóch komponentów:

 1. Grantów dla instytucji kultury, przeznaczonych na: 
 • zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line,
 • zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych/sal AR,
 • zakup oprogramowania i licencji,
 • pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań.
 1. Programu szkoleniowego dla grantobiorców, którego finalnym efektem będzie wypracowanie strategii cyfrowej instytucji, składającego się z: 
 • kompleksowego szkolenia dla kadry w siedzibie grantobiorcy z projektowania oferty kulturowej online,
 • specjalistycznych szkoleń i webinariów online,
 • wsparcia tutorskiego przez cały okres projektu,
 • konsultacji z ekspertem ds. dostępności.

Dodatkowo zakres wsparcia dla instytucji objętych projektem, zostanie poszerzony o działania sieciujące, wizyty studyjne i narzędzia co-workingowe.

W II konkursie grantowym wpłynęły 422 wnioski, z czego 402 przeszły pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 60 grantobiorców, którzy otrzymają dofinansowanie w kwocie średnio 147 tys. złotych.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i gratulujemy grantobiorcom!

W załącznikach publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (grantobiorców), listę podmiotów, które nie otrzymały grantów (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

----------
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się