Wyniki naboru do Programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Wyniki naboru do Programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Wyniki naboru do Programu Certyfikat dla małych księgarni

Udostępnij

Informujemy, że w ramach naboru złożono 69 wniosków, w tym 57 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę wsparcia finansowanego 2 278 000,00 zł oraz 12 wniosków błędnych formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 55 wniosków o liczbie punktów uzyskanych w procesie oceny przekraczających 70 (zgodnie z zapisami par. 8 ust. 16), w kolejności od 1. do 55. miejsca zajmowanego na liście rankingowej (od 95,60 do 73,20 uzyskanych punktów), na łączną kwotę wsparcia finansowego 2 198 000,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że bezzwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej Instytut Książki – stosując zapisy par. 7 ust. 4 regulaminu programu – ogłosi dodatkowy nabór wniosków do programu! Do wzięcia udziału w dodatkowym naborze uprawnieni są także wnioskodawcy, których wnioski były błędne formalnie i ci, których wnioski nie otrzymały wsparcia finansowego.

W ramach budżetu programu wydzielone zostały środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naboru w wysokości 15% tego budżetu.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 9 ust. 13 i 14)  możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w procedurze konkursowej.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć do dnia 22 lipca br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołanie należy przesłać w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym bądź dokumentowej (np. skan podpisanego dokumentu) na adres certyfikat2022@ik.gov.pl, a oryginał – w przypadku formy dokumentowej (skan) – dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

W przypadku przesłania odwołania w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej data przesłania jest równoznaczna z datą wniesienia go do instytucji zarządzającej.

Wyniki naboru znaleźć można na stronie programu.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się