Wyższa dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne. Ile, dla kogo, kiedy?

Wyższa dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne. Ile, dla kogo, kiedy?

Wyższa dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne. Ile, dla kogo, kiedy?

Udostępnij

Do konsultacji i zaopiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. Nowe przepisy miałby wejść w życie 1 kwietnia 2024 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

- Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. poz. 587 i 950) - czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie dotyczące dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w 2024 roku określa:

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza zawierającego
te informacje;

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;

4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;

5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Jakie placówki mogą wnioskować o dotację w 2024 r.?

Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2024 r. mogą ubiegać się:

1) jednostki samorządu terytorialnego prowadzące:

a) szkoły podstawowe – na wszystkich uczniów klas II, V i VIII,
b) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – na wszystkich uczniów klas realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas II, V i VIII szkoły podstawowej;

2) szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne – na wszystkich uczniów klas II, V i VIII.

- Ponadto jednostki samorządu terytorialnego i szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będą mogły uzyskać dotację celową lub refundację na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z art. 57 ustawy, dla uczniów pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów danych klas w 2022 r. i 2023 r.- czytamy w uzasadnieniu.

Maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne

Maksymalne kwoty dotacji celowej - obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej maja wynosić:

1)  na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – wynosi 99 zł na ucznia - w przypadku klas I–III ( to o 9 zł więcej niż obecnie);

2) na podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:

a) 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV ( to o 17 zł więcej niż obecnie),
b) 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI ( to o 22 zł więcej niż obecnie),
c) 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII( to o 30 zł więcej niż obecnie).

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 27,50 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII zgodnie z art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy ( to odpowiednio 5 i 2,5 zł więcej niż obecnie).

- Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. Zaproponowany termin umożliwi dyrektorom szkół przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej oraz złożenie wniosku o dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z terminem określonym w art. 58 ust. 4 ustawy - czytamy dalej.

Nowe formularze wniosków o dotacje celowe

Projekt rozporządzenia określa ponadto nowe formularze na 2024 r., uwzględniające maksymalne kwoty dotacji celowej określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

[ Projekt rozporządzenia i wzór formularzy publikujemy poniżej]

Dodatkowo w projekcie rozporządzenia przewidziano ponownie jedynie trzy terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę, analogicznie do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. poz. 716).

Do pobrania:
 
Projekt rozporządzenia
83.96 KB format pliku: PDF
 
Formularze na 2024 r. - projektowany wzór
133.06 KB format pliku: DOCX
 
źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się