Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

X Zjazd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Udostępnij

Jubileuszowy X Zjazd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS obradował w sobotę 9 grudnia 2017 roku w warszawskim Domu Technika NOT. Zjazd podsumowywał ostatnią pełną kadencję pierwszego stulecia działalności ZAiKS-u. Przedmiotem obrad były wybór nowych władz i nowelizacja obowiązującego statutu.

Do uczestnictwa w obradach sekcje delegowały 194 członków Stowarzyszenia, udział wzięło 184 twórców. Obradom przewodniczył wybrany w pierwszym głosowaniu Miłosz Bembinow, członek Zarządu, przewodniczący Sekcji A – Autorów Dzieł Muzycznych; w skład prezydium obrad weszli również Beata Kozidrak-Pietras (sekcja D) i Aleksander Nowacki (B).

Po zatwierdzeniu regulaminu i porządku obrad dokonano wyboru czterech komisji: Mandatowej, Wyborczej, Wnioskowej i Skrutacyjnej. Następnie swoje sprawozdania przedstawili przewodniczący Zarządu, przewodniczący Rady, Dyrektor Generalny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Mandatowej. Dyskusja, jaka dotyczyła przedłożonych sprawozdań, pokazała, w jak złożonym i trudnym dla środowiska twórców okresie działały władze poprzedniej kadencji.

Sprawozdanie Komisji Wyborczej poprzedziło ustalenie list kandydatów do władz Stowarzyszenia. Następnie w serii głosowań wybrano nowego przewodniczącego i siedmiu członków Zarządu, przewodniczącego i członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Na stanowisku przewodniczącego Zarządu pozostał Janusz Fogler, jego kontrkandydatem był Marek Hojda.

W skład Zarządu weszli: przewodniczący Zarządu Janusz Fogler (sekcja L), Miłosz Bembinow (A), Marcin Błażewicz (A), Rafał Bryndal (D), Jacek Bukowski (F), Jacek Cygan (D), Danuta Danek (I), Wojciech Druszcz (L), Andrzej Dudziński (J), Elżbieta Frątczak-Nowotny (O), Mieczysław Gliszczyński (N), Marek Hojda (B), Mieczysław Jurecki (B), Michał Komar (G), Witold Krassowski (L), Olga Krysiak (O), Tomasz Lipiński (B), Barbara Seidler-Hollender (M), Małgorzata Semil-Jakubowicz (C), Emil Wesołowski (H), Andrzej Zaniewski (F).

Radę Stowarzyszenia tworzą: Krzysztof Choiński (sekcja C), Grażyna Dyksińska-Rogalska (O), Krzysztof Dzikowski (D), Marek Gaszyński (D), Robert Gliński (G), Andrzej Jaroszewicz (L), Eugeniusz Kabatc (F), Jan Kidawa-Błoński (G), Krzysztof Knittel (A), Henryk Kuźniak (B), Romuald Lipko (B), Ilona Łepkowska (G), Franciszek Maśluszczak (J), Edward Pałłasz (A), Krzysztof Sadowski (B), Józef Tejchma (M), Ewa Wycichowska (H) i Janina Zając-Trońska (F).

Do Komisji Rewizyjnej wybrano Krzysztofa Barcika (sekcja B), Jacka Frankowskiego (J), Marka Majewskiego (D), Marcina Nowakowskiego (B), Filipa Siejkę (B), Katarzynę Wojsz (O) i Ignacego Zalewskiego (A).

Sąd Koleżeński tworzyć będą Andrzej Bilik (sekcja M), Piotr Dumin (F), Józef Gębski (G), Wojciech Kępczyński (H), Justyna Konowalska-Kuźniar (D), Zygmunt Kukla (B), Farid Lakhdar (B), Ewa Małcużyńska-Wojna (O) i Maria Wojciechowska (O).

Do najważniejszych tematów poruszonych w czasie Zjazdu należała nowelizacja art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w odniesieniu do statusu utworów wkładowych w utworze audiowizualnym i wynagrodzenia z tytułu ich rozpowszechniania w utworach audiowizualnych – delegaci przyjęli rezolucję w tej sprawie, skierowaną do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rządu, Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP. Sporo uwagi poświęcono również przyszłości organizacji zbiorowego zarządu  w kontekście zmian, jakie przyniesie nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się