Zgromadzenie Generalne CISAC

Zgromadzenie Generalne CISAC

Zgromadzenie Generalne CISAC

Udostępnij

Szefowie OZZ i twórcy z całego świata zebrali się w ubiegłym tym tygodniu w Tokio, by podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów CISAC omówić najważniejsze kwestie związane z poprawą warunków życia i pracy oraz zabezpieczeniem dochodów milionów autorów różnych dziedzin twórczości. Gospodarzem Zgromadzenia jest JASRAC, japońskie Towarzystwo Praw Autorów, Kompozytorów i Wydawców, świętujące w tym roku 80-lecie działalności.

Obrady skoncentrowały się na kwestiach adaptacji stowarzyszeń do zmieniającego się rynku. Poruszone zostały kwestie kampanii na rzecz sprawiedliwego wynagradzania autorów, rozwoju nowych technologii pozwalających na identyfikację utworów i wypłacanie tantiem online, a także ulepszenia standardów działania OZZ. Niebawem CISAC opublikuje raport dotyczący przychodów autorów w 2018 roku – oczekuje się, że po raz pierwszy przekroczyły one 10 miliardów euro.

Agenda Zgromadzenia przewidziała omówienie następujących tematów:

  • Globalne zastosowanie zasad przyjętych w europejskiej dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Nowe przepisy w UE umożliwią twórcom uzyskanie sprawiedliwego i adekwatnego wynagrodzenia za utwory wykorzystywane przez platformy. Dyrektywa reguluje kwestie przestrzegania prawa autorskiego przez platformy udostępniające treści, m.in. nie zezwala serwisom takim jak YouTube na dalsze korzystanie z instytucji tzw. „bezpiecznej przystani”, co do tej pory w praktyce pozwalało firmom unikać obowiązku przestrzegania prawa autorskiego.

 

  • Aktualizacja systemu identyfikacji muzycznej CISAC (International Standard Music Works Code - ISWC). Odgrywa to istotną rolę w identyfikacji utworów i twórców oraz płatności online. Aktualizacja jest dostosowana do strumieniowania muzyki, co wymaga lepszej i szybszej alokacji kodów ISWC.

 

  • Zdecydowana poprawa standardów wydajności wśród organizacji członkowskich dzięki stałej pomocy ze strony CISAC. Monitorowanie aktywności organizacji członkowskich pokazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat globalnie nastąpiła znacząca poprawa standardów wydajności członkowskich OZZ.

 

Prezes CISAC-u Jean-Michel Jarre mówił: „Prawa twórców są podstawowym prawem człowieka i gorąco w nie wierzę. Jednak, jak pokazała historia, postęp technologii doprowadził do niekończącej się walki o aktualizuję przepisów. W Europie byliśmy świadkami kulminacji 4-letniej walki o sprawiedliwe wynagradzanie twórców z tytułu wykorzystywania utworów na platformach internetowych. Teraz czas na globalny efekt domina”.

Podczas Walnego Zgromadzenia CISAC opublikował swój Raport Roczny 2019 – kompleksowy przegląd walki o prawa twórców na całym świecie. Jesat on dostępny do pobrania na stronie www.cisac.org  w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

CISAC to największa na świecie globalna sieć twórców. Działa na rzecz ochrony praw autorów wszystkich dziedzin sztuki i reprezentuje 239 stowarzyszenia ze 122 krajów wszystkich regionów świata. Stowarzyszenia członkowskie – organizacje zbiorowego zarządzania – zapewniają dochody ponad 4 milionom twórców muzyki, telewizji, filmu, dramatu, literatury i sztuk wizualnych.

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Generalny CISAC - Gadi Oron, Przewodniczący Zarządu CISAC - Eric Baptiste, Prezydent CISAC Jean-Michel Jarre, Premier Japonii - Abe Shinzo, Przeweodniczący JASRAC - Ide Haku and Prezydent JASRAC - Asaishi Michio; Photo ©: JASRAC


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się