Znak Dziedzictwa i Europejskie Dni Dziedzictwa - ogłoszono 2 nowe zaproszenia do składania wniosków

Znak Dziedzictwa i Europejskie Dni Dziedzictwa - ogłoszono 2 nowe zaproszenia do składania wniosków

Znak Dziedzictwa i Europejskie Dni Dziedzictwa - ogłoszono 2 nowe zaproszenia do składania wniosków

Udostępnij

Komisja Europejska wraz z Radą Europy ogłosiły dwa nabory wniosków o wsparcie projektów w ramach inicjatyw: Znak Dziedzictwa Europejskiego i Europejskie Dni Dziedzictwa. Obie inicjatywy dają praktykom kultury możliwość wzmocnienia działań związanych z europejskim dziedzictwem oraz wspierania nowych innowacyjnych projektów kulturalnych o silnym wymiarze europejskim i ponadnarodowym.

Zaproszenie zapewni finansowanie krótkoterminowych projektów o wymiarze europejskim, które zostaną zrealizowane do końca 2022 roku. Priorytetowe będą projekty, które w szczególności wspierają transformację i dziedzictwo cyfrowe, zrównoważoną turystykę kulturalną, budowanie potencjału oraz przyczyniają się do popandemicznej odbudowy sektora kultury.

Głównymi celami tego konkursu są:

  • zachęcanie, w szczególności młodych ludzi, do angażowania się w dziedzictwo kulturowe Europy i wzmacniania poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty;
  • identyfikowanie i promowanie osób pracujących w obszarze dziedzictwa zgodnie z wartościami europejskimi i z długoterminową perspektywą współpracy;
  • zapewnienie dodatkowego finansowania obiektom objętym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego w celu wsparcia ich rozwoju;
  • motywowanie i zachęcanie obiektów objętych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa.

Dostępny budżet

W ramach europejskich ram działania na rzecz dziedzictwa kulturowego, przyjętych w grudniu 2018 r., w celu zabezpieczenia długoterminowego wpływu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego oraz w celu promowania synergii między obiektami będącymi Znakiem Dziedzictwa Europejskiego a programem Europejskie Dni Dziedzictwa,

maksymalna kwota dotacji dostępna w ramach programu wynosi 43 500 EUR. Maksymalna dotacja na projekt wyniesie 14 500 EUR. Wsparcie otrzymają trzy projekty.

Kwalifikujące się podmioty

Wnioski mogą składać obiekty, które zostały odznaczone Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Działania w ramach projektu muszą rozpocząć się przed 30 czerwca 2022 r. i zostać zakończone najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. Obiekty Znaku Dziedzictwa Europejskiego, które otrzymały dotację w ramach wspólnych działań Komisji Europejskiej i Rady Europy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w ciągu ostatnich trzech lat, nie kwalifikują się do niniejszego zaproszenia.

 

Termin składania wniosków upływa w poniedziałek 17 stycznia 2022 r. o północy. Wnioski należy przesyłać na adres Stories.EHD@coe.int

Dokumentacja konkursowa

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA HISTORII DOTYCZĄCYCH EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA

Inicjatywa Europejskich Dni Dziedzictwa (EHD) na rzecz Historii Europejskich Dni Dziedzictwa ma na celu określenie europejskiego wymiaru miejsc dziedzictwa i prac podejmowanych przez społeczności w Europie. Odnosi się do przeszłych lub istniejących „historii” europejskiego dziedzictwa, którymi społeczności chciałyby się dzielić a  potencjalnie przekształcić je w konkretny projekt.

Cele inicjatywy to:

  • zachęcanie do angażowania się w dziedzictwo kulturowe Europy i wzmacnianie poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty;
  • zebranie świadectw/historii, które dają wgląd w to, jak społeczności rozumieją europejski wymiar lokalnego dziedzictwa;
  • identyfikowanie i promowanie społeczności pracujące z dziedzictwem zgodnie z wartościami europejskimi i z długoterminową perspektywą współpracy.
  • nagradzanie społeczności za ich wysiłki i zachęcanie ich do dalszego rozwijania swoich historii;
  • motywowanie i zachęcanie społeczności, laureatów Europejskich Nagród Dziedzictwa/Nagród Europa Nostra i obiektów Znaku Dziedzictwa Europejskiego do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa.

Dostępny budżet

W ramach tego zaproszenia wnioskodawcy mogą otrzymać do 10 000 euro na finansowanie projektów skoncentrowanych na działalności, które przyniosą korzyści społecznościom.

Kwalifikujące się podmioty

Wszyscy wnioskodawcy muszą być gospodarzami lub organizatorami co najmniej jednego wydarzenia Europejskich Dni Dziedzictwa podczas jednego z ostatnich czterech sezonów EHD (tj. między 18 sierpnia 2018 r. a 31 października 2021 r.). Oczekuje się również, że wnioskodawcy zaplanują organizację lub współorganizację obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w 2022 roku. Należy pamiętać, że osoby fizyczne nie kwalifikują się do otrzymania dotacji.

Termin składania wniosków upływa w poniedziałek 17 stycznia 2022 r. o północy. Wnioski należy przesyłać na adres Stories.EHD@coe.int

Dokumentacja konkursowa

 

Więcej informacji o obu naborach dostępnych jest na stronie: https://ec.europa.eu/culture/news/2-calls-launched-to-support-heritage-label-projects-and-heritage-days-events


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się