Znamy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2020

Znamy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2020

Znamy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2020

Udostępnij

Nagrodę Główną im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2020 otrzymał Maciej Czerwiński za książkę pt. Chorwacja. Dzieje, kultura, idee.
Nagrodę honorową przyznano Tomaszowi Stryjkowi za książkę pt. Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii.

Kapituła Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego podjęła decyzję, że w XX edycji konkursu spośród nominowanych prac Nagrodę Główną, sponsorowaną przez Wydawnictwo Literackie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w wysokości 20 tysięcy złotych, otrzymuje praca dr hab. Macieja Czerwińskiego, prof. UJ, pt. Chorwacja. Dzieje, kultura, idee. Laureat jest absolwentem filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2004 r. uzyskał tytuł naukowy doktora, a w 2013 r. doktora habilitowanego. Od lat pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, gdzie obecnie pełni obowiązki dyrektora. Do jego zainteresowań należą: język, literatura i kultura byłej Jugosławii w XX wieku, związki polsko-chorwackie na przestrzeni dziejów. Jest autorem wielu książek, m.in.: Semioza gatunku – semioza stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu (Kraków 2011); Čvorovi prijepora. Jezici i znakovi tradicije (Zagreb 2020) oraz licznych publikacji naukowych wydanych w językach kongresowych.

Jednocześnie Nagrodę Honorową im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznano dr hab. Tomaszowi Stryjkowi, prof. CC za książkę pt. Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii. Laureat  w 1988 r. uzyskał stopień magistra historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie w 1998 r. obronił doktorat w zakresie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych PAN, a w 2008 r. doktora habilitowanego. Od 1996 r. związany zawodowo z Instytutem Studiów Politycznych PAN. W latach 2009-2011 pracował w Instytucie Politologii KUL, a od 2011 r. jest wykładowcą na Collegium Civitas. Do jego zainteresowań należą: najnowsza historia Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej, stosunki polsko-ukraińskie i rosyjsko-ukraińskie, ideologie ukraińskie w XX wieku. Jest autorem kilku książek m.in. Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji (Toruń 2013); Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci (Warszawa 2014) oraz wielu innych publikacji naukowych wydawanych w językach kongresowych.

Nagrody wręczyli Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel, redaktor naczelna Wydawnictwa Literackiego Jolanta Korkuć, Dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Stanisław Sroka oraz prezes Krakowskiego Oddziału PTH prof. dr hab. Krzysztof Zamorski. W uroczystości wziął udział również dyrektor ds. finansowych WL Dariusz Kurdziel.

Wręczanie nagrody odbyło się 11 grudnia o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy M. Dzień wcześniej, zgodnie z coroczną tradycją, złożono  w Collegium Witkowskiego wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się