Ogólnopolska Izba Księgarń
  Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia,

Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia,

Znamy laureatów Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia

Udostępnij

Nagrodę im. Jerzego Giedroycia redakcja „Rzeczpospolitej” ustanowiła w 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci wielkiego patrioty, znakomitego redaktora i dalekowzrocznego polityka, twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. Nagrodę mogą otrzymać osoby lub instytucje, które w swojej działalności kierują się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz kultywowanie dobrych stosunków z narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym roku było 7 nominacji do Nagrody. Kapituła nominowała 8 osób i jedną instytucję: ukrainistkę, tłumaczkę i literaturoznawcę prof. Aleksandrę Hnatiuk, historyka, wieloletniego dyrektora Ossolineum – Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu dr Adolfa Juzwenkę, dr Wierę Meniok i kierowaną przez nią drohobycką Fundację „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” z Drohobycza, amerykańskiego pisarza, nauczyciela, ale przede wszystkim filantropa, który od lat wspierał inicjatywy kulturalno-oświatowe w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w Polsce Charlesa E. Merrilla Jr., białoruskich opozycjonistów, byłych kandydatów w wyborach na prezydenta Białorusi, Uładzimira Niaklajeu i Andreja Sannikau (nominacja równorzędna dla dwóch osób), historyka, profesora katolickiego Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, który propaguje na świecie wiedzę o obywatelskiej wspólnocie wielu narodów, jaką była I Rzeczpospolita Andrzeja Sulimę Kamińskiego oraz malarza, profesora nauk plastycznych, od lat zaangażowanego w budowę porozumienia między Polską a Białorusią Leona Tarasewicza - powiedziała Hanna Wawrowska, sekretarz Kapituły.

Kapituła przyznała dwie równorzędne Nagrody i jedno wyróżnienie. Pierwszy z laureatów, Andrzej Sulima Kamiński to historyk, profesor katolickiego Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, który propaguje na świecie wiedzę o obywatelskiej wspólnocie wielu narodów, jaką była I Rzeczpospolita.

Otrzymał Nagrodę „Za rozmach i skuteczność zrealizowanego w duchu Giedroycia projektu "Recovering Forgotten History". Drugi Laureat - Leon Tarasewicz, malarz, profesor nauk plastycznych, od lat zaangażowany w budowę porozumienia między Polską a Białorusią. Tarasewicza nagrodzono „Za niestrudzoną pracę na rzecz dobra wspólnego, kultywowanie pamięci o dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielki wkład w promocję Polski na świecie jako państwa wielu narodów, kultur i religii". Specjalne wyróżnienie zostało przyznane dla Charlesa E. Merrilla Jr. - amerykańskiego pisarza, nauczyciela, ale przede wszystkim filantropa, który od lat wspierał inicjatywy kulturalno-oświatowe w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w Polsce. Merrill został wyróżniony „Za całokształt działalności na rzecz krajów Europy Środkowo-Wschodniej zgodny z ideą Jerzego Giedroycia” - powiedział Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
i przewodniczący Kapituły Nagrody.

W kapitule przyznającej Nagrodę zasiadają: Bogumiła Berdychowska, Zygmunt Berdychowski, Czesław Bielecki, Ks. Adam Boniecki, Zbigniew Brzeziński (zmarły w maju 2017 r.), Bogusław Chrabota – przewodniczący Kapituły, Krzysztof Czyżewski, Grzegorz Gauden, Zbigniew Gluza, Rustis Kamuntavičius, Paweł Kowal, Irena Lasota, Jan Malicki, Myroslav Marynovych, Andrzej Nowak, Adam Eberhardt, Tomasz Pietrasiewicz, Krzysztof Piesiewicz, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Wojciech Sikora, Radosław Sikorski, Timothy Snyder, Tomas Venclova i Hanna Wawrowska - sekretarz Kapituły.

Pierwszym laureatem nagrody im. Jerzego Giedroycia był prof. Jan Kłoczowski, twórca Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Od czasu ustanowienia Nagrody przez redakcję „Rzeczpospolitej” w 2001 nagrodzeni zostali także: Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta (2002), Andrzej Przewoźnik (2003), Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich (2004), Natalia Gorbaniewska (2005), Jerzy Pomianowski (2006), Bohdan Osadczuk (2007), Krzysztof Czyżewski (2008), Zygmunt Berdychowski (2009), Agnieszka Romaszewska-Guzy (2010), Tomasz Pietrasiewicz (2011), Andrzej Nowak oraz Timothy Snyder (2012), Jan Malicki (2013), Paweł Kowal (2014), Tomas Venclova i Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego (2015), Bogumiła Berdychowska i Myroslav Marynovych (2016). (za: „Rzeczpospolita")


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się