10 mln zł dla beneficjentów programu Kultura

10 mln zł dla beneficjentów programu Kultura

10 mln zł dla beneficjentów programu Kultura

Udostępnij

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura - Interwencje, finansowanego ze środków MKiDN. 10 mln zł trafi w najbliższych miesiącach do 277 beneficjentów w całym kraju na wsparcie lokalnych inicjatyw w obszarze kultury - podało w piątek NCK.

Na stronie NCK napisano, że w tym roku do programu zgłoszono 1622 wnioski na łączną kwotę 85,4 mln zł.

"Po dokonaniu oceny merytorycznej programu Kultura - Interwencje wyłoniono 277 zwycięskich projektów, które otrzymały minimum 79 pkt. Zadania w ramach programu będą realizowane do 30 października 2020 roku" - przekazano.

Przypomniano, że "celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura - Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym".

W ramach programu dofinansowanie uzyskały różne rodzaje projektów: organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze - 9 projektów; organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym - 33 projekty, organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne - 235 projektów.

Do programu mogły aplikować: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych); organizacje pozarządowe; koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Narodowe Centrum Kultury wprowadziło ułatwienie w rozliczaniu programu polegające na możliwości przejścia na system elektroniczny. "Na etapie rozliczania zadań za rok 2020 beneficjenci mogą przesłać raporty drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym wraz z zestawem dokumentów księgowych w formie elektronicznej" - wskazało NCK.

Łączny budżet dziewięciu programów dotacyjnych zarządzanych przez Narodowe Centrum Kultury (własnych i ministerialnych) w 2020 r. to ponad 120 mln zł. Środki te wspierają działalność m. in. samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kultury.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się