7. edycja stypendiów artystycznych prezydenta Wrocławia

7. edycja stypendiów artystycznych prezydenta Wrocławia

7. edycja stypendiów artystycznych prezydenta Wrocławia

Udostępnij

Dzień dobry,
do 31 marca Urząd Miasta czeka na wnioski artystów, którzy chcieliby wziąć udział w programie stypendialnym. Artyści mogą się ubiegać o półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w 7 dziedzinach (muzyka, teatr, sztuki wizualne, taniec, literatura, film, upowszechnianie kultury). Rozstrzygnięcie nastąpi do 10 czerwca. Budżet tej edycji to 300 000 zł.

Prezydent Wrocławia ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na drugie półrocze 2022 roku na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

  • film,
  • literatura,
  • muzyka,
  • taniec,
  • teatr,
  • sztuki wizualne,
  • upowszechnianie kultury


Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie w swoim imieniu i według ustalonego wzoru. Wzór wniosku dostępny jest na www.wroclaw.pl

Podpisane własnoręcznie lub za pomocą profilu zaufanego wnioski o stypendia na drugie półrocze 2022 roku należy składać w terminie do 31 marca 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Dokumenty można:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. G. Zapolskiej 4,  50-032 Wrocław,
  • przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną, na kopercie wpisując: „stypendia - Wydział Kultury”,
  • przesłać za pomocą platformy ePUAP podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem  kwalifikowanym.

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się