Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne. Ile, dla kogo, na jakich warunkach?

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne. Ile, dla kogo, na jakich warunkach?

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne. Ile, dla kogo, na jakich warunkach?

Udostępnij

Wiosną, 1 kwietnia 2023 r., ma wejść w życie rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Wcześniejsze propozycje rządu w zakresie subwencji oświatowej spotkały się z krytyką samorządów. Czy proponowane kwoty dotacji wywołają podobne kontrowersje?

Zasady przyznawania dotacji na podręczniki bez większych zmian

17 stycznia na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

- Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. - podaje w uzasadnieniu projektu resort edukacji i nauki.

Projektowane rozporządzenie określa nowe formularze na 2023 r., uwzględniające m.in. maksymalne kwoty dotacji określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozporządzenie dotyczące dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w 2023 roku określa:

 • sposób przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego - przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą JST oraz osobę fizyczną - informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej (w tym kwot refundacji) oraz wzór formularza zawierającego te informacje,
 • wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej - w tym kwot refundacji - szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną,
 • sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji,
 • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej - w tym kwot refundacji - oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji,
 •  szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji (w tym kwot refundacji) oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Jakie placówki mogą wnioskować o dotację?

- Na podstawie projektowanego rozporządzenia, o dotację celową w 2023 r. będą mogły wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2023 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych - informuje projektodawca.

- Ponadto szkoły podstawowe będą mogły wnioskować w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2021 r. i 2022 r. w zakresie niezbędnym do wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne

Maksymalne kwoty dotacji celowej - obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:

 • na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne: 90 zł na ucznia (w przypadku klas I-III);
 • na podręczniki lub materiały edukacyjne:
  - 168 zł na ucznia (klasy IV),
  - 216 zł na ucznia (klasy V i VI),
  - 300 zł na ucznia klasy VII i VIII).

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 50 zł na ucznia w przypadku klas I-III oraz do 25 zł na ucznia w przypadku klas IV-VIII zgodnie z art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy.

- Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r. Zaproponowany termin umożliwi dyrektorom szkół przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej oraz złożenie wniosku o dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024 - argumentuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Co dalej z subwencją oświatową na 2023 rok?

Na razie projekt rozporządzenia dotyczącego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne trafił do opiniowania. Być może nie wywoła takich kontrowersji, jak wcześniejszy projekt rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji w roku 2023, szczególnie w kontekście wynagrodzeń nauczycieli, które mocno zaniepokoiło samorządowców.

Przypomnijmy, że 12 listopada 2022 r. przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursza przesłał do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka liczne uwagi samorządowców do projektu rozporządzenia w sprawie podziału części subwencji oświatowej na 2023 rok.

Samorządy podkreślają, że obowiązujące przepisy nadal prowadzą do likwidacji małych szkół na terenach wiejskich.

Wyliczona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wartość subwencji oświatowej na rok 2023 dla wielu gmin nie pozwala nawet na pokrycie wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i administracji w szkołach podstawowych - zaznaczyli wielkopolscy samorządowcy.

Do Pobrania
Projekt rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r..pdf
164.94 KB format pliku: PDF
źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się