I Festiwal im. Jacka Łukasiewicza

I Festiwal im. Jacka Łukasiewicza

I Festiwal im. Jacka Łukasiewicza. Prezentacja programu Wrocławskiej Krytyki

Udostępnij

“Krytyka związana jest ściśle z aktualnością, musi się sprawdzić w krótkim czasie, by móc marzyć o swej racji w dłuższym trwaniu” Jacek Łukasiewicz, “Rytm czyli powinność”

Festiwal im. Jacka Łukasiewicza to nowa formuła spotkań poświęconych krytyce literatury. W ujęciu, z jakim chcielibyśmy kojarzyć wrocławską krytykę, wiąże się ona z pasją czytania i dyskutowania o książkach - ale i z odpowiedzialnością wobec tego, co aktualne. Wydarzeniom festiwalowym towarzyszyć będzie prezentacja nowego programu wrocławskiej specjalności krytycznoliterackiej.
 
Plan festiwalu:
 
I. Konferencja “Poezja kobieca” czy poezja kobiet? (Doktoranckie Koło Naukowe Kulturowych Teorii Współczesnej Humanistyki)
16.05 (poniedziałek, sala im. W. Nehringa, czytelnia Biblioteki IFP)
11.00 Rozpoczęcie konferencji; wykład dr. Jakuba Skurtysa (n)Agonka, czyli o tęsknocie za wpływologią i wyobrażonych matronatach w najnowszej poezji kobiet
12.40-16.00 Panele konferencyjne, dyskusje
17.05 (wtorek, sala wykładowa im. T. Mikulskiego [nr 125])
11.00-14.00 Panele konferencyjne, dyskusje
15.00 Spotkanie autorskie z Barbara Klicką
Prowadzenie: Ewelina Adamik, Katarzyna Koza (KNKTWH)
II. Wydarzenia Pracowni Współczesnych Form Krytycznych
18.05 (środa, sala nr 142)
12.00-13.30
Prezentacja programu nowej specjalności “Krytyka literacka i artystyczna”
Czasopisma literackie w internecie (i poza nim) - panel dyskusyjny z udziałem Zuzanny Sali (Kontent), Agnieszki Wolny-Hamkało (Zakład), Jakub Sęczyk (papierwdole)
Prowadzenie: Natalia Rybczak, Paulina Szatkowska (2 rok KPT.TPE)
19.05 (czwartek, sala nr 145)
12.00-13.00
Warsztat krytyka - panel dyskusyjny z udziałem Joanny Orskiej, Marty Koronkiewicz, Karola Poręby
Prowadzenie: Julia Czarnota i Katarzyna Kolbuch (specjalność KLiA)
Prezentacja programu nowej specjalności “Krytyka literacka i artystyczna”
15.00 - 16.30 (sala nr 121)
Literatura i rynek pracy -spotkanie autorskie z Maciejem Topolskim
Prowadzenie: Katarzyna Chamera i Joanna Przybysz (3 rok KPT.TPE)
20.05 (piątek, ZNiO)
Spotkanie wokół zbioru listów Karpowiczów, Miłobędzkiej i Falkiewicza “blisko z daleka. listy 1970-2003” z udziałem Jarosława Borowca, Joanny Orskiej, Jana Stolarczyka.
Prowadzenie: Paweł Szroniak
 
Festiwalowi towarzyszyć będzie prezentacja nowego programu specjalności krytycznoliterackiej dla studiów magisterskich (Filologia Polska, II stopnia).
Specjalność Krytyka Literacka i Artystyczna została utworzona przy Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918r., gdzie od lat czynnie uprawiamy i badamy najnowszą literaturę oraz zjawiska zachodzące we współczesnym życiu literackim. Wielu krytyków działających przy naszym zakładzie stworzyło projekty, które są dziś rozpoznawane, zauważane i doceniane w skali ogólnopolskiej.
W nowym programie specjalności krytycznej studenci znajdą przedmioty których celem jest wykształcenie praktycznych umiejętności i warsztatu literackiego, a także szeroko rozumianych kompetencji związanych z czynnym uczestnictwem w życiu literackim, artystycznym i animacją pola kultury. Są to m.in.:
 
- Krytyka filmowa (warsztaty) - zajęcia obejmujące dyskusję o charakterze filmoznawczym z uwzględnieniem praktycznego warsztatu krytyki filmowej.
- Krytyk jako redaktor i animator pola literackiego (ćwiczenia) - zajęcia dostarczające wiedzy powiązanej z organizowaniem wydarzeń kulturalnych i współpracą z instytucjami działającymi na rynku kultury oraz przygotowujące do pracy w roli redaktora (tekstów własnych i autorskich).
- Krytyka w Internecie (warsztat) - zajęcia zapewniające studentowi kompetencje w zakresie krytyki literackiej i form dziennikarskich w obiegu cyfrowym (blog, vlog, klip, podcast). Studenci dyskutują o różnicach w debacie krytycznej w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz zdobywają podstawy do tworzenia cyfrowych form krytyki.
- Krytyka gier (warsztat) - praktyczne ćwiczenia zapewniające warsztat krytyczny i narzędzia interpretacyjne umożliwiające udział w debacie dotyczącej współczesnych gier komputerowych.
- Warsztaty krytycznoliterackie (warsztat, I i II) - warsztaty podczas których studenci kształtują praktyczne umiejętności w zakresie pisania noty, recenzji oraz szkicu krytycznego. Warsztatom towarzyszą dyskusje na temat najnowszych zjawisk w literaturze.
- Krytyka a fikcje gatunkowe (warsztat) -zajęcia ukierunkowane na kulturę popularną i rozmaite sztuki oraz gatunki, w których jest ona uprawiana (fantastyka, horror, sensacja, thriller); w trakcie zajęć student buduje warsztat krytyki kultury popularnej.
- Instytucje i obiegi literatury (wykład) - wykład dostarczający wiedzy na temat struktury i funkcjonowania rynku kultury po 1989 roku oraz jego obiegów (tradycyjnych instytucji kultury wraz z ich narzędziami komunikacji, mediów dziennikarskich i cyfrowych)
- Dyskursy krytyki XX wieku- wykład budujący wiedzę i kompetencje interpretacyjne w zakresie XX-wiecznej krytyki z uwzględnieniem najważniejszych postaci, stylów i metodologii krytycznych, a także najważniejsze zjawiska w sztuce i jej XX-wiecznych koncepcjach.
- Praktyki interpretacji (ćwiczenia) - zajęcia w formie konwersatorium stanowiącego uzupełnienie do wykładu. Mają charakter autorski (w dużej mierze zależą od wyborów prowadzącego).
- Krytyka przekładu i literatura światowa (warsztat) - zajęcia, na których prezentowane są teksty wybitnych tłumaczy, komentujących swoje przekładowe idee. Studenci pod okiem prowadzącego dokonują krytycznego porównania wybranych serii tłumaczeń na język polski, pracując na materialne kanonicznych dzieł literatury światowej.
- Style krytyczne (ćwiczenia) - zajęcia dostarczające wiedzy na temat nowych metodologii lektury w powiązaniu z interpretacją kanonicznych dla XX-wiecznej kultury dzieł literackich. W XX w. były one przeważnie powiązane z pograniczem literatury i filozofii, ale także psychologii i nauk społecznych; podstawą konwersatorium są wypowiedzi o literaturze m.in. Heideggera, Gadamera, Foucaulta, Derridy czy Kristevej.
- Krytyka między mediami (warsztat) zajęcia odnoszące się do intermedialnych/transmedialnych form i działań artystycznych podejmowanych dziś na pograniczu literatury i innych form oraz mediów artystycznych (np. Picture book, komiks wierszem, fotoliteratura, vieoklip do piosenki, cyfrowe formy literackie). 
 
Literatura

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się