Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

ZAiKS: Jak uzyskać ochronę swoich praw autorskich?

Udostępnij

Utwór podlega ochronie od momentu ustalenia, nawet jeżeli jest nieukończony. Ustalenie to taka forma utworu która daje możliwość zapoznania się z nim osobie trzeciej (poza autorem).

Ochrona autorska przysługuje niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. To oznacza, że w chwili ustalenia utworu znajdują do niego zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim – autor nie musi utworu nigdzie rejestrować, nie musi uiszczać żadnych opłat związanych z ochroną itd.

Natomiast jeżeli autor chce być reprezentowany przez organizacje zbiorowego zarządzania musi spełnić warunki stawiane przez tę organizację.

Dla ochrony sprawowanej przez ZAiKS, autor powinien zostać członkiem stowarzyszenia lub nie będąc członkiem, zgłosić swoje utwory pod ochronę ZAiKSu, następnie utwór zarejestrować w biurze ZAiKS-u. Od tego momentu ZAiKS może udzielać w imieniu autora zezwoleń na korzystanie z utworu (w formie zawierania umów), inkasować dla niego wynagrodzenie, kontrolować podmioty eksploatujące twórczość a także występować w imieniu autora na drogę sądową oraz podejmować inne przewidziane prawem czynności służące ochronie utworów.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się