„Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”. Wydarzenie odbędzie się w Oświęcimu, 19 i 20 października 2017 roku.

„Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”. Wydarzenie odbędzie się w Oświęcimu, 19 i 20 października 2017 roku.

Konferencja: „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika"

Udostępnij

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, Goethe-Institut w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję: „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”. Wydarzenie odbędzie się  w Oświęcimu, 19 i 20 października 2017 roku.

Celem konferencji jest wieloaspektowe przebadanie wzajemnych relacji niemieckiej i polskiej współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży (sekcja referatów/teoretyczna), a także przekazania uczestnikom spotkań praktycznych wskazówek dotyczących pracy z książkami niemieckich autorów, psychologicznych motywacji dzieci i młodzieży do czytania, przygotowania i organizacji akcji promujących czytanie oraz diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej (sekcja praktycznego działania).

Na konferencję są zaproszeni badacze literatury dla dzieci i młodzieży, tłumacze, a także bibliotekarze, nauczyciele, edukatorzy oraz studenci (studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich).

Konferencja podzielona będzie na część teoretyczną (wystąpienia badaczy i znawców literatury z Niemiec oraz z Polski) oraz praktyczną, w ramach której przewidziano spotkania przy stolikach eksperckich, a także wykład i zajęcia z gamfikowania literatury, czyli tworzenia mobilnych gier miejskich na podstawie tekstów literackich.

Sekcja referatów/teoretyczna

Podczas spotkań w sekcji referatów poruszyć chcemy następujące pola tematyczne:

 • Nowe trendy w niemieckojęzycznej literaturze dziecięcej i młodzieżowej.
 • Współczesna, niemieckojęzyczna książka obrazkowa (dziecięcy świat słów i obrazów, niemieccy mistrzowie ilustracji).
 • Współczesny kanon niemieckojęzycznych książek dla dzieci (tematy, motywy, autorzy).
 • Bez tabu – refleksje na temat niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży.
 • Życie i twórczość współczesnych autorów niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży.
 • Dydaktyka niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży.
 • Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w Niemczech.
 • Recepcja współczesnej niemieckojęzycznej literatury dziecięcej w Polsce.
 • Polskie przekłady książek dla dzieci i młodzieży z niemieckiego obszaru językowego. Wielojęzyczność literackich światów (tłumaczenia niemieckiej literatury na język polski) – Emilia Bielicka, Eliza Pieciul-Karmińska, Sławomir Błaut.
 • Polskie wydawnictwa promujące niemieckojęzyczną literaturę dla dzieci i młodzieży.
 • Niemieckojęzyczni bohaterowie książki dla dzieci i młodzieży w Polsce.
 • Instytucja nagrody literackiej w Niemczech i w Polsce.
 • „Wielkie tematy” niemieckiej i polskiej literatury dla dzieci i młodzieży.
 • Polska i niemiecka literatura dziecięca w perspektywie komparatystycznej  (np. Erich Kästner i Edmund Niziurski; Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy a Szkoła Czarów Michaela Ende; Krabat Otfrieda Preusslera a Czarny Młyn Marcina Szczygielskiego).
 • „W Fantazjanie i gdzie indziej”, czyli światotwórczość polskiej i niemieckiej fantastyce dla dzieci.
 • Inkluzywność literatury dla dzieci.
 • Przekładalność konwencji literatury dziecięcej i młodzieżowej na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy),

Termin konferencji: 19 i 20 października 2017 roku.

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.

Zgłoszenia: do 22 czerwca 2017 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/DnZ9LvgcMI4HUmgG3.

Decyzja o przyjęciu na konferencję: do 30 czerwca 2017.

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.
UWAGA: preferowana forma wystąpienia w formie mówionej a nie czytanej.

Kontakt: przestrzenieliteratury@gmail.com

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Sekcja praktycznego działania

Konferencja poza wystąpieniami prelegentów, znawców i badaczy literatury dla dzieci i młodzieży z Niemiec i Polski, składać się będzie z części praktycznej opartej na spotkań przy stolikach eksperckich (19 października) oraz warsztatów gamifikowania literatury (wyprowadzenie do gamifikowania literatury – wykład 19 października, warsztaty z gamfgikowania – 20 października).

Spotkania przy stolikach eksperckich dotyczyć będą pracy z tłumaczeniami niemieckojęzycznych tekstów dla dzieci w Polsce, innowacyjnych i niekonwencjonalnych działań promujących kulturę i czytelnictwo, psychologicznych podstaw motywacji do czytania oraz przygotowywania skutecznych akcji promujących czytelnictwo, a także wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z książkami.

Do udziału w spotkaniach przy stolikach eksperckich, wykładzie oraz warsztatu z gamfikowania literatury zapraszamy badaczy literatury dla dzieci i młodzieży oraz bibliotekarzy, nauczycieli i edukatorów, studentów i wszystkich, tych, których zainteresują tematy poruszane podczas spotkań przy stolikach, a także zagadnienie gafikowania literatury.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki i prowadzących spotkania, a także zapisów na zajęcia przy stolikach eksperckich oraz wykład i warsztaty z gamfikowania literatury ogłoszone zostaną wraz z planem konferencji na początku września br.

Udział w spotkaniach przy stolikach eksperckich, wykładzie oraz warsztatu z gamfikowania literatury jest bezpłatny!

Planowane jest wydanie publikacji wystąpień.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: przestrzenieliteratury@gmail.com

Rada Naukowa Konferencji:

Prof. dr hab. Alicja Baluch (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Prof. dr hab. Urszula Chęcińska (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Eliza Pieciul-Karmińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Prof. dr hab. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)

Organizatorki:
dr hab. prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar
dr Małgorzata Chrobak
dr Angela Bajorek
mgr Elżbieta Jeleń
mgr Oliwia Brzeźniak

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy podczas konferencji zapewniają catering kawowy oraz obiad. NIE zapewniają natomiast pełnego wyżywienia, noclegu i NIE pokrywają kosztów dojazdu.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się