Czwarta rewolucja przemysłowa

Czwarta rewolucja przemysłowa

 • Tytuł: Czwarta rewolucja przemysłowa
 • Tytuł oryginału: The Fourth Industrial Revolution
 • ISBN: 978-83-65068-81-1
 • EAN13: 9788365068811
 • Numer wydania: 1
 • Liczba stron: 216
 • Format: 14.0 x 2`1.0 cm
 • Okładka: Twarda
 • Autor: Klaus Schwab
 • Tłumacz: Anna Dorota Kamińska
 • Gatunek: Finanse i Ekonomia
 • Wydawca: Studio EMKA
 • Miejsce wydania: Warszawa

Czwarta rewolucja przemysłowa musi się dokonać przede wszystkim w naszych umysłach”. Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska

 

Nota o  książce

 

Profesor Klaus Schwab, którego międzynarodowa działalność publiczna trwa już ponad cztery dekady, należy do grona najbardziej znanych i cieszących się wysokim autorytetem inspiratorów i organizatorów instytucjonalnej refleksji nad problemami ekonomicznymi, technologicznymi i socjologicznymi, dominującymi we współczesnym świecie i oddziałującymi na jego przyszłość.

 

Twórca Światowego Forum Ekonomicznego i licznych afiliowanych przy nim stowarzyszeń jest, z racji swoich światowych kontaktów, a także ekonomicznego i inżynierskiego wykształcenia poświadczonego dyplomami najbardziej prestiżowych uczelni, nie tylko animatorem seminariów, konferencji i badań o światowym zasięgu, ale także wybitnym znawcą procesów ekonomicznych, technologicznych i – w szerokim sensie – społecznych, które kształtują naszą rzeczywistość i bez wątpienia będą miały wpływ na dalszy kształt ludzkiej egzystencji.

 

Z tego nurtu zawodowej działalności Klausa Schwaba wyrosła książka Czwarta rewolucja przemysłowa, która doczekała się przekładów na trzydzieści języków oraz wielu omówień i recenzji w prestiżowych czasopismach ekonomicznych. Jej główne przesłanie jest wyrazem głębokiego przeświadczenia autora, że dokonujące się współcześnie radykalne przemiany nie są prostą kontynuacją trwającej od paru dekad trzeciej rewolucji przemysłowej. To już etap następny, czyli czwarta rewolucja przemysłowa, która toczy się na naszych oczach z dynamiką, jakiej nie podlegały jej trzy poprzedniczki. Dynamika ta nie wynika z prostego wykorzystywania powstających zasobów materialnych i cyfrowych, ale z ich efektywnego zespolenia bądź zderzenia – z drastycznego naruszenia zastanego porządku, z twórczego zakłócenia skostniałej równowagi.

 

Czwarta rewolucja umożliwia praktyczne i intelektualne wykorzystanie potencjału, jaki oferują wielkie dane, narzędzia analityczne i mobilne technologie we wszystkich dziedzinach życia. Sztuczna inteligencja, łączność bezprzewodowa, automatyzacja, biotechnologia, nanotechnologia, big data, które rozwijają się z prędkością dotąd nieznaną, zmieniają nasze życie, pracę i jej charakter a także typ więzi międzyludzkich. Autor prognozuje, jak zmiany produkcyjne technologiczne i biotechnologiczne wpłyną na powstanie nowych form produkcji, konsumpcji, komunikacji i społeczną mobilność.

 

Ważnym elementem książki Schwaba są rozważania na temat przyszłego kształtu światowej gospodarki, poddawanej procesom czwartej rewolucji, oraz – co stanowi istotny aspekt humanistyczny tej rozprawy – jak czwarta rewolucja wpłynie na kształt życia społecznego, a zwłaszcza na pojęcie i charakter pracy oraz tożsamość zawodową poszczególnych ludzi. Zgodnie z funkcjonującą w świecie nauki zasadą dual use, Autor rozważa nie tylko pozytywy czy dobrodziejstwa toczących się procesów i przemian, ale zwraca również uwagę na ich konsekwencje niekorzystne, a nawet groźne.

 

Ten nurt zawartych w książce refleksji odnosi się zwłaszcza do idei rządzenia w warunkach wzrastającej transparentności, przesuwania się władzy z ośrodków formalnych na nieformalne i przy widocznym zachwianiu się społecznej rangi polityków. Jak zatem rządy i organizacje rządowe ustanowią w dynamicznie zmieniających się warunkach współpracę ze społeczeństwem? Czy zdołają powstrzymać się przed nadużywaniem nowych cyfrowych mechanizmów kontrolnych do wzmocnienia swej władzy i czy potrafią tak optymalizować zasady i normy prawno-administracyjne, by idee czwartej rewolucji rozwijały się w sposób bezpieczny i służący pożytkowi ogólnemu?

 

Książka Czwarta rewolucja przemysłowa została napisana z istotnej i nadzwyczaj zasadnej potrzeby zaprezentowania procesów, tendencji, przemian i wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat. Jej walory intelektualne uzyskały, dzięki staranności Autora, oprawę ułatwiającą przyswojenie i zrozumienie treści. Klarowny język, logiczna i przejrzysta kompozycja czynią lekturę czynnością satysfakcjonującą i dostępną dla wszystkich adresatów; zarówno dla ekonomistów, technokratów, menedżerów przemysłu, przedstawicieli biznesu jak i dla nieprofesjonalnych czytelników, których ambicją jest pełniejsze rozumienie współczesnego świata i świadoma w nim obecność.

 

 

Rekomendacje

 

Profesor Klaus Schwab wykorzystując doświadczenia zgromadzone w ciągu czterech dekad współpracy z rządami, sektorem prywatnym i członkami społeczeństwa obywatelskiego przedstawia w Czwartej rewolucji przemysłowej przemyślany projekt systemu, który pozwoli przywódcom sprostać wyzwaniu, jakim będzie wykorzystanie głębokich zmian technologicznych, społecznych i gospodarczych przekształcających społeczeństwo. Inicjuje w ten sposób szeroko zakrojoną dyskusję nad tym, jak zapewnić, by czwarta rewolucja przemysłowa oznaczała postęp dla ludzkości.(Sheryl Sandberg, dyrektor operacyjny Facebook, założycielka Leanin.org)

 

Lektura obowiązkowa dla liderów korporacji, polityków i obywateli chcących sprostać wyzwaniom oraz zrozumieć szanse, które pojawią się dzięki nowym technologiom. Jest rzeczą oczywistą, że głębokie zmiany, które już zachodzą, wywrą wpływ na wszystkie modele biznesu i wstrząsną wszystkimi społeczeństwami. Klaus Schwab przypomina jednak o naszej indywidualnej i kolektywnej sile, która jest w stanie sprawić, by czwarta rewolucja przemysłowa okazała się bardziej zrównoważona, silniejsza i mniej wykluczająca niż jej trzy poprzedniczki.( Muhtar Kent, Prezes Zarządu i dyrektor generalny Coca Cola)

 

 Analizujemy powstawanie i obieg informacji oraz sposoby reakcji na kryzysy powodowane brakiem dostępu do świeżej wody oraz zmianami klimatycznymi. Stąd wiemy, że to technologia określi przyszłość ludzkości. Książka profesora Klausa Schwaba to suma przemyśleń wskazujących, jak możemy tę technologię wykorzystywać, by przyszłe społeczeństwo rozwijało się zgodnie z najgłębszymi ludzkimi wartościami.(L. Rafael Reif, Prezydent Massachusetts Institute of Technology (MIT)

 

Czwarta rewolucja przemysłowa oraz zmiany, jakie zgotuje naszym firmom, gałęziom przemysłu i krajom, ekscytują wszystkich. A historia uczy, że poważne wstrząsy ekonomiczne niosą ze sobą wyzwania o charakterze społecznym i politycznym, które wymagają nowych sposobów myślenia, organizacji i współpracy. Ta książka jest w równym stopniu odkrywczą oceną nowych technologii, jak i trzeźwym spojrzeniem na potencjalnie negatywne efekty transformacji systemów.(Carl Henric Svanberg, Prezes Zarządu BP)

 

Zawsze fascynowało mnie obserwowanie, jak nowa technologia zmienia sposób naszego życia, jak wpływa na organizacje i modele biznesowe. Prof. Schwab w przystępny sposób przeprowadza czytelnika przez obecne oraz nadchodzące zmiany technologiczne, pokazując ich zakres i dynamikę. Czwarta rewolucja przemysłowa, jak każda rewolucja, niesie ze sobą wiele przemian. Wierzę, że może bardzo pozytywnie wpłynąć na nasze życie, relacje, organizacje i całą gospodarkę. Kluczowe jest jednak właściwe zrozumienie dokonujących się procesów, wykorzystanie stwarzanych przez nie szans oraz eliminacja zagrożeń.(Rafał Han, CEO Silvair, Inc.)

 

Ludzkość stoi na progu największej w dziejach rewolucji, która zmiecie większość obowiązujących zasad naszego życia i pracy. Toczący się wykładniczo technologiczny rozwój świata jest już nie do zatrzymania. Autor Czwartej rewolucji stawia nam pytanie: czy obecna rewolucja przemysłowa okaże się początkiem nowego „złotego wieku” rozwoju naszej cywilizacji, czy też początkiem końca ludzkości, jaką znamy.(Sebastian Kulczyk, CEO Kulczyk Investments)

 

Kila słów o autorze

 

Profesor Klaus Schwab urodził się w 1938 r. w Ravensburgu (Niemcy). Jest założycielem i prezesem Światowego Forum Ekonomicznego, międzynarodowej organizacji na rzecz współpracy publiczno-prywatnej, która jest znana przede wszystkim ze swych dorocznych spotkań odbywających się w Davos. Forum, utworzone w 1971 r. jako fundacja non-profit, z siedzibą w Genewie, angażuje najwybitniejszych przywódców politycznych, biznesowych i społecznych w kształtowanie globalnej, regionalnej i przemysłowej agendy. Jest niezależną, bezstronną i niepowiązaną z żadnymi czynnikami organizacją. Zatrudnia ponad 600 osób w centrali w Genewie oraz biurach w Nowym Jorku, Pekinie i Tokio.
W roku 1998 profesor Schwab i jego żona Hilde utworzyli fundację swojego imienia na rzecz społecznej przedsiębiorczości. Jej celem jest wyszukiwanie, rozpoznawanie i upowszechnianie inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej, które wydatnie przyczyniają się do poprawy jakości życia i które można wykorzystać na skalę globalną. Fundacja wspiera ponad 350 tego typu przedsiębiorców społecznych z całego świata.

 

Profesor Klaus Schwab otrzymał stopień doktora (summa cum laude) nauk ekonomicznych uniwersytetu we Fryburgu i nauk inżynierskich Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii. Uzyskał też magisterium z administracji publicznej Kennedy School of Government uniwersytetu harvardzkiego. Został uhonorowany licznymi międzynarodowymi i krajowymi odznaczeniami.

 

Tytuł: Czwarta rewolucja przemysłowa
Tytuł oryginału: The Fourth Industrial Revolution
Autor: Klaus Schwab
Przekład:
Wydawca: wydawnictwo Studio EMKA
Miejsce i rok wydania: Warszawa, premiera: 27.11.2018 r.
Wydanie: I
Objętość: 216 stron
Oprawa: twarda z obwolutą
Format: 135x210 mm
ISBN: 978-83-65068-81-1
Cena katalogowa: 44.90 PLN

Książka ukaże się nakładem naszego wydawnictwa 27 listopada.

 

Książka powstała dzięki wsparciu i we współpracy z firmą doradczą Deloitte.

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się