Jedność - Wakacje z książkami
Odszedł Andrzej Walicki

Odszedł Andrzej Walicki

Odszedł Andrzej Walicki

Udostępnij

Wczoraj, 20 sierpnia, odszedł prof. Andrzej Stanisław Walicki, jeden z największych współczesnych polskich filozofów, historyków idei, znawców Rosji, komentatorów życia publicznego i humanistów. Andrzej Walicki był członkiem PAN, emerytowanym profesorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Uniwersytetu Notre Dame w USA. O śmierci wybitnego polskiego uczonego poinformowała jego żona prof. Joanna Schiller-Walicka.

Prof. Andrzej Walicki należał do wąskiego grona polskich intelektualistów, których prace z zakresu historii idei i myśli rosyjskiej stanowiły światowy kanon literatury naukowej, wyznaczając standardy akademickiej rzetelności dla pokoleń badaczy. W czasie swojej kilkudziesięcioletniej kariery akademickiej szczególnie dużo uwagi poświęcił filozofii polskiego romantyzmu, społeczno-politycznej myśli rosyjskiej oraz XIX i XX-wiecznym prądom ideowym: mesjanizmowi, nacjonalizmowi i marksizmowi. Do jego ważnych prac należą m.in.: Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowejMarksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii czy też Polska, Rosja, marksizm.

Do najważniejszych publikacji Andrzeja Walickiego należą: „Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej” (1959), „Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od Oświecenia do marksizmu” (1973), „Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu” (1983). Za publikację pt. „Rosja, katolicyzm i sprawa Polska” został nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2003 (znalazł się w finale). Najnowsza książka prof. Walickiego - „O Rosji inaczej” ukazała się w 2019 roku.

Kilka miesięcy temu, na swoje 90 urodziny, prof. Walicki wyraził zgodę na digitalizację swoich książek przez Bibliotekę Narodową.

Książki te są obecnie dostępne w ramach biblioteki cyfrowej POLONA.
 
 

Walicki urodził się 15 maja 1930 w Warszawie. Był synem historyka sztuki Michała Walickiego. Początkowo studiował na Uniwersytecie Łódzkim pod okiem Sergiusza Hessena i Tadeusza Kotarbińskiego. Magisterium obronił w 1953 na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się w 1957, a habilitację uzyskał w 1964 w Instytucie Filozofii PAN. Tytuł profesora otrzymał w 1972. W latach 50. związany był z Uniwersytetem Warszawskim. Następnie pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN – początkowo na stanowisku adiunkta, a później docenta (od 1964) i profesora (od 1972). W latach 1981–1986 był wykładowcą Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze. W 1986 został zatrudniony na Uniwersytecie Notre Dame (USA). W 1999 został jego emerytowanym profesorem. Jako profesor wizytujący wykładał m.in. na Uniwersytecie Stanforda (1976).

W 1998 roku otrzymał Nagrodę im. Eugenia Balzana (Włochy) – najważniejszą europejską nagrodę w dziedzinie humanistyki, za wkład w badanie dziejów myśli rosyjskiej i polskiej. W 2001 roku otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. W 2005 roku, za wybitne zasługi dla nauki polskiej, został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 roku otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się