Biblioteka Słó - Wtedy W Lonszscu
PIK-owy Laur 2019

PIK-owy Laur 2019

PIK-owy Laur 2019

Udostępnij

Polska Izba Książki ogłasza start  11. edycji konkursu PIK-owy Laur! Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. Kandydatury do nagród mogą wysyłać: instytucje kulturalne, bibliotekarze, księgarze, wydawcy, a wreszcie przede wszystkim sami czytelnicy.

Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur

Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już od 14 lat nagradzają dziennikarzy za promowanie czytelnictwa w mediach i utrwalanie nawyków czytelniczych.
Konkurs ma na celu podnoszenie rangi książki w mediach - uświadomienia potrzeby codziennej informacji o ważnych zjawiskach literackich i wydaw-niczych.
Nagrodą wyróżniamy dziennikarzy, którzy prezentują literaturę oraz wie-dzę o książce i czytaniu w sposób atrakcyjny i nowoczesny, dbając, by tema-ty dotyczące życia literackiego były obecne w mediach. Rozpatrywane są publikacje z prasy, programy radiowe, telewizyjne, blogi i vlogi interneto-we, portale internetowe oraz akcje społeczne, które w nietuzinkowy sposób wpływają na wzrost zainteresowania dobrem kultury, jakim są książki.

Przebieg konkursu

Kandydatów do nagrody zgłasza szeroka publiczność: czytelnicy, dyskusyj-ne kluby książki, biblioteki, instytucje kulturalne, wydawcy i księgarze. Uwzględniamy prasę drukowaną, elektroniczną, audycje radiowe, progra-my telewizyjne, blogi, vlogi, portale społecznościowe i inne formy dzienni-karskie. Tę różnorodność odzwierciedlają trzy kategorie, w których przy-znajemy nagrody:
1. „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowa-nych”
2. „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizu-alnych”
3. „Najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w internecie”

W ramach konkursu przewidziana jest ponadto Nagroda Specjalna, jako wyróżnienie za szczególną działalność na rzecz promocji czytelnictwa.

Spośród zebranych kandydatur wyłanianych jest po trzech nominowanych w każdej kategorii, którzy podawani są do publicznej wiadomości. Zgłosze-nia konkursowe ocenia Jury składające się z osobistości i ekspertów świata kultury i nauki, którzy spośród nominowanych wybierają po jednym laure-acie w każdej kategorii. Dotychczas w pracach Jury wzięli udział między in-nymi: prof. Jerzy Bralczyk (językoznawca), prof. Janusz Fogler (prezes Sto-warzyszenia ZAiKS), dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej), prof. Anna Nasiłowska (krytyk literacki), dr Adam Pomorski (prezes Pol-skiego PEN Clubu) czy też prof. Maria Poprzęcka (historyk sztuki).

Zwieńczeniem konkursu jest gala wręczenia nagród, która zyskała miano jednego z ważniejszych wydarzeń kulturalnych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, między innymi dzięki wysokiemu poziomowi wygłaszanych wówczas wykładów literacko-językowych. Dotychczas mieli-śmy przyjemność wysłuchać prof. Jerzego Bralczyka, prof. Przemysława Czaplińskiego, Jerzego Illga, prof. Michała Markowskiego, dr. Andrzeja No-wakowskiego, dr. Michała Rusinka, prof. Piotra Sztomka oraz Jana Wróbla.

Zasady przesyłania zgłoszeń konkursowych

Zgłoszenia kandydatur w konkursie należy przesyłać do 31 lipca 2019
na e-mail:
biuro@pik.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs PIK-owy Laur”.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
1. imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody lub nazwę programu;
2.  uzasadnienie dla zgłoszenia danej kandydatury: wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności względnie programu;
3. dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres, firmę.

Ogłoszenie wyników 11. edycji konkursu PIK-owy Laur podczas Międzynarodo-wych Targów Książki w Krakowie.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.pik.org.pl

 Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 31 lipca 2019 r. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną -  e-mail: biuro@pik.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa, z dopiskiem "PIK-owy Laur".

Tegoroczne Jury obraduje w składzie:

Włodzimierz Albin – prezes PIK - przewodniczący Jury

Barbara Jóźwiak – wiceprezes PIK

Grzegorz Majerowicz  - wiceprezes PIK

Agnieszka Graff-Osser - pisarka, nauczycielka akademicka, tłumaczka i publicystka

Anna Nasiłowska – pisarka, poetka, krytyk literacki, historyk literatury współczesnej

Izabela Sadowska – portal Lubimy Czytać

Wojciech Burszta - antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury


Więcej informacji na www.pik.org.pl


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się