Ministerstwo Kultury  program wsparcia cyfrowego domów kultury

Ministerstwo Kultury program wsparcia cyfrowego domów kultury

Piotr Gliński: uruchamiamy program wsparcia cyfrowego domów kultury

Udostępnij

Doposażenie domów kultury w niezbędny sprzęt oraz pakiet szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe pracowników tych instytucji - to główne założenia ogłoszonego w poniedziałek projektu "Konwersji cyfrowej domów kultury". Budżet to ponad 31 mln zł - ogłosił wicepremier, minister KDNiS Piotr Gliński.

W poniedziałek w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się wspólna konferencja prasowa wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy oraz dyrektora Narodowego Centrum Kultury prof. Rafała Wiśniewskiego na temat projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury".

"Uruchamiamy kolejny program, którego głównym zadaniem jest wsparcie domów kultury, gminnych ośrodków kultury. W Polsce mamy wspaniałą sieć tego typu ośrodków kultury. To jest sieć, która, można powiedzieć, bezpośrednio kontaktuje się ze społeczeństwem w społecznościach lokalnych i jest naszym frontmanem, jeżeli chodzi o docieranie z kulturą do społeczeństwa" - powiedział Gliński.

Podkreślił, że wsparcie tych ośrodków jest "kluczowe dla rozwoju i wypracowania zwyczaju, normy kulturowej kontaktu społeczności lokalnej, zwłaszcza młodego pokolenia, ale także naszych seniorów i wszystkich innych, z kulturą".

"Chcielibyśmy, żeby program objął około 200 ośrodków kultury w całym kraju, głównie w małych miejscowościach, bo tak są ustawione kryteria tego programu. Cały program to jest 31 mln zł, granty będą mniej więcej do 200 tys. zł" - poinformował wicepremier Gliński.

Przekazał, że pieniądze będą mogły być przeznaczone na "szkolenia i infrastrukturę, czyli zakup odpowiednich nośników elektronicznych, odpowiednich urządzeń, które tę cyfryzację wspierają".

Minister kultury poinformował, że nabór do programu ruszy w kwietniu, a program będzie realizowany od lipca 2021 roku do czerwca 2022 roku. "Można powiedzieć, że to będzie takie dodatkowe wsparcie naszej kultury, już mam nadzieję, po okresie pandemicznym" - dodał.

Gliński przypomniał, że MKiDN wspiera domy kultury poprzez ponad 30 różnych programów. "Rocznie to jest ok. 30 mln zł. Jednym z nich jest +Infrastruktura domów kultury+" - wskazał.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej ocenił, że cyfryzacja domów kultury to "wielka szansa dla tych domów kultury, które są dzisiaj w bardzo małych miejscowościach poprzez to, że tworzą tam wspaniałe rzeczy, a cyfryzacja pozwoli im dotrzeć do dużo większego grona obserwatorów, zainteresowanych". "To jest wielka szansa dla tych, którzy mają bardzo dobry kontent, bardzo dobry materiał, produkcje, które mogą być przedstawiane za pośrednictwem chociażby internetu. Sale multimedialne, sale streamingowe, sale radiowe, sale nagrań. To wszystko będzie mogło powstawać dzięki tym środkom" - wymieniał.

Wskazał, że "dom kultury to zderzenie młodego, ambitnego człowieka z talentami z możliwościami, jakie daje ten dom kultury". "Te możliwości nie mogę odstawać. One teraz będą lepsze, będą cyfrowe, zgodne z myśleniem młodego człowieka" - zaznaczył.

Dyrektor NCK przekazał, że "w ciągu trzech lat ze środków MKiDN zostało przeznaczone blisko 115 mln zł na wsparcie samorządowych instytucji kultury". "Cieszę się, że nowy program NCK może realizować właśnie dla wsparcia instytucji kultury o charakterze lokalnym" - dodał.

Wskazał, że dzięki programowi będą mogły być zrealizowane "dwie fundamentalne kwestie". "Przede wszystkim zakup nośników, sprzętów, oprogramowania, który jest istotny dla domów kultury, ale również chcemy wspierać kapitał kultury i społeczny. Narodowe Centrum Kultury od wielu lat realizuje działania szkoleniowe i właśnie drugim komponentem programu będą szkolenia" - powiedział prof. Wiśniewski.

"Konwersja cyfrowa domów kultury" to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z jednej strony jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, z drugiej doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online. Projekt będzie miał charakter konkursowy - wsparciem zostaną objęte te instytucje kultury, które przejdą procedurę grantową.

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem szczegółów projektu. Narodowe Centrum Kultury planuje rozpoczęcie naboru w kwietniu br.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 - wyposaża samorządowe instytucje kultury w wiedzę i kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Wsparciem objętych zostanie 200 samorządowych instytucji kultury, a przewidywalna wysokość grantów wyniesie od 80 do 200 tys. zł.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany będzie w ramach działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się