Znamy wyniki II naboru do programu dotacyjnego „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” NPRCz 2.0

Znamy wyniki II naboru do programu dotacyjnego „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” NPRCz 2.0

Prawie 79 mln zł dla 47 bibliotek – znamy wyniki II naboru do programu dotacyjnego „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” NPRCz 2.0

Udostępnij

W w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab.  Piotra Glińskiego, dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego, burmistrza Milanówka Piotra Remiszewskiego i dyrektor MBP Elżbiety Abramczuk-Kalinowskiej, podczas której ogłoszono, że aż 47 bibliotek publicznych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę prawie 79 milionów złotych w ramach II naboru wniosków do priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

rzyznane środki – w wysokości od 500 tys. zł do 2 mln 250 tys. zł – pozwolą na realizację projektów obejmujących zakup nowoczesnego wyposażenia, adaptację lub modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego, budowę nowych oraz przebudowę lub remont już istniejących placówek.

Dzięki poprzedniej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w XXI wiek weszło ponad 200 obiektów. Obecnie na realizację inwestycji bibliotecznych przeznaczamy prawie 300 milionów złotych - zaznaczył minister Gliński.

Program „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025, w ramach którego realizowane są różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

Dyrektor IK Dariusz Jaworski akcentował spójność działań promujących czytelnictwo, które prowadzą pod egidą MKiDN instytucje kultury:

To wszystko jest ze sobą powiązane. To system naczyń połączonych, które obejmują kwestie infrastrukturalne. Takich działań jest dwa razy więcej niż było jeszcze kilka lat temu.

Dziś Instytut Książki – jak zaznaczył dyrektor Jaworski –  prowadzi największą kampanię startbookową w Europie, czyli „Mała książka – wielki człowiek”. Do końca 2022 roku w jej ramach rozdane zostaną już cztery miliony książek.

W bieżącej edycji Infrastruktury Bibliotek w procedurze konkursowej złożonych zostało ponad 100 wniosków. Łączna wartość oczekiwanego wsparcia wyniosła ponad 150 mln złotych. Dotacje uzyskało 47 placówek. Dzięki temu możliwa będzie m.in. budowa biblioteki w Orzeszu, Henrykowie, Redzie, Buku i Świerklańcu, modernizacja zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej, a także budowa biblioteki w Milanówku. Dofinansowania, zgodnie z regulaminem, zostały przyznane w kwotach od 500 tys. zł do 2 mln 250 tys. złotych. Pozostałą część zapewnia samorząd. W ramach programu realizowanych jest już 30 zadań, które otrzymały wsparcie na ponad 43 mln w zeszłorocznym pierwszym naborze.

Spośród beneficjentów w bieżącej procedurze konkursowej aż 20 bibliotek otrzymało dodatkowe punkty za zabytkowy charakter obiektu (w tym 14 budynków zabytkowych oraz 6 budynków znajdujących się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub strefie objętej ochroną konserwatorską lub na terenie parku krajobrazowego). To efekt zmian wprowadzonych do NPRCz 2.0, które poszerzyły i zróżnicowały kategorie wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dodatkowych punktów.

Poprzednia edycja programu, „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”, objęła działania prowadzone łącznie w 220 obiektach bibliotecznych. W placówkach będących jej beneficjentami zanotowano ponad 9-procentowy wzrost liczby użytkowników.

Więcej o tegorocznym naborze pod tym adresem.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 to największy i jeden z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. W ramach NPRCZ 2.0 ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia:

  • Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych,
  • Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych, 
  • Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
  • Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” stanowi element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i jest drugą edycją tego programu, o dużo większym budżecie. W poprzedniej edycji, w latach 2016-2020, na dofinansowania przeznaczono 170 000 000 zł – obecnie budżet wynosi 228 500 000 zł. Ponadto podniesiony został próg minimalnego i maksymalnego dofinansowania.

Za koordynację priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” odpowiada Instytut Książki. To kontynuacja i rozwinięcie dwóch priorytetów realizowanych w latach 2011-2015: Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz Priorytetu 2 NPRCz - „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

Celem priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych poprzez:

  • dostosowanie infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów;
  • stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym szczególnie dążenie do wzrostu ich kompetencji czytelniczych;
  • zwiększenie atrakcyjności usług bibliotecznych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

W ramach priorytetu można się ubiegać dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektu bibliotecznego wraz z jego wyposażeniem.

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się