Promesa dla Kultury 2022 | nabór wniosków

Promesa dla Kultury 2022 | nabór wniosków

Promesa dla Kultury 2022 | nabór wniosków

Udostępnij

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w programie Promesa dla Kultury. Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi, ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.
 

Wsparciem objęte zostały działania realizujące cele programu,  zarówno te inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”, realizujące najistotniejsze dla rozwoju kultury cele artystyczne i edukacyjne. W zakresie projektów inwestycyjnych preferowane będą zamierzenia kompleksowe i gwarantujące zwiększenie dostępu do kultury.

 Preferowane będą zadania, których realizacja wpływa w sposób znaczący na dostępność do kultury na danym obszarze, jak również angażujące różnorodne grupy społeczne. W odniesieniu do projektów „miękkich” preferowane będą projekty wspierające międzynarodową współpracę artystów, jak również projekty służące budowie kompetencji i konkurencyjności sektora kultury oraz projekty mające na celu zwiększenie dostępu do kultury.

O dofinansowanie w ramach programu Promesa dla Kultury mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • samorządowe instytucje kultury;
 • państwowe instytucje kultury;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • publiczne szkoły artystyczne;
 • państwowe uczelnie artystyczne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Możliwość ubiegania się o Promesę dla Kultury dotyczy m.in. wsparcia dla wkładu własnego polskich podmiotów biorących udział bądź planujących wziąć udział w projektach programu Kreatywna Europa, w obszarach:

 • ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych;
 • wydatków niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z kulturą, ujętych w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich (niemożliwych do odzyskania oraz niefinansowanych z innych źródeł).

 


Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada 2021 roku. Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach EBOI: EBOI. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski w programie Promesa dla Kultury.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 16 listopada 2021 roku będą informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych uchybień formalnych, które będą mieli szansę uzupełnić.

Wszelkie informacje szczegółowe, w tym wytyczne, regulamin programu Promesa dla Kultury, instrukcja złożenia wniosku, wymagane załączniki do wniosku oraz wszelkie dane kontaktowe na wypadek pytań dotyczących Promesy, znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Promesa dla Kultury.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się