Rezydencja artystyczna dla Uładzimira Niaklajeu

Rezydencja artystyczna dla Uładzimira Niaklajeu

Rezydencja artystyczna dla Uładzimira Niaklajeu

Udostępnij

W ramach Programu Rezydencyjnego Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN (International Cities of Refuge Network) wraz z Wrocławskim Domem Literatury przyznaliśmy stypendium Uładzimirowi Niaklajeu, białoruskiemu poecie i prozaikowi, opozycjoniście, który –  w wyniku prześladowań przez białoruski reżim – zmuszony był opuścić swoją ojczyznę.

Wrocławski Dom Literatury jest operatorem Programu Rezydencyjnego Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN (International Cities of Refuge Network). OKiS przyznał stypendium na realizację działań z dziedziny literatury ze względu na to, że Uładzimir Niklajeu jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli poezji białoruskiej, cenionym twórcą i działaczem społecznym m.in. autorem powieści, dramatów historycznych i kilkunastu tomików poetyckich, laureatem szeregu nagród zawodowych i państwowych za twórczość literacką. Jego książki były tłumaczone na języki rosyjski, polski, węgierski, litewski, szwedzki  i fiński.

To już kolejne nasze działanie mające na celu wsparcie artystów oraz niezależnej kultury białoruskiej.

Uładzimir Niaklajeu – poeta, prozaik, tłumacz, działacz społeczno-polityczny. Urodzony 11 lipca 1946 roku w miejscowości Smarhoń na Grodzieńszczyźnie. Lata dziecięce spędził w Krewie znanej z podpisania w tym mieście w 1385 Unii Krewskiej, co nie pozostało bez wpływu na tematykę jego twórczości. Uczył się w mińskim technikum elektrotechnicznym. Potem w Instytucie Literackim w Moskwie oraz na Wydziale Filologicznym Mińskiego Instytutu Pedagogicznego. Pracował jako telegrafista, mechanik radiowy, dziennikarz, prezenter telewizyjny, redaktor. Redagował pismo „Krynica” oraz gazetę „Litaratura i mastactva” („Literatura i Sztuka”). Jest laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku nominowany do Nagrody Nobla przez Białoruski PEN Center i Związek Pisarzy Białoruskich.

W 1999 roku Niaklajeu został zmuszony do opuszczenia Białorusi z powodów politycznych. Mieszkał i pracował w Polsce i Finlandii. W 2004 roku wrócił do ojczyzny. W latach 1998-2001 był przewodniczącym Związku Pisarzy Białoruskich, a także prezesem Białoruskiego PEN Center (2005-2009). Wystartował w wyborach prezydenckich w 2010 z ramienia Republiki Białoruś. W dniu wyborów został dotkliwie pobity przez specjalną jednostkę milicji, a następnie uprowadzony ze szpitala przez funkcjonariuszy białoruskiego KGB i osadzony w więzieniu. Amnesty International uznała Uładzimira Niaklajeu za więźnia sumienia.

Swoje więzienne doświadczenia Uładzimir Niaklajeu wykorzystał do napisania tomiku wierszy „Listy da Woli” (wiersze i poemat), wydanego w Wilnie w 2011, a także powieści „Automat do napojów z syropem i bez”, przetłumaczonej na język polski i uhonorowanej Nagrodą im. Jerzego Giedroycia. Jego najważniejsze dzieła ostatnich lat to powieść „Hej Ben Hinnom” (pol. „Ognista gehenna”) oraz dramaty historyczne „Giedymin” i „Jagiełło”.

 

 Współorganizacja rezydencji:


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się