Stanowisko uczesntików posiedzenia przedstawicieli branży wydawniczo-księgarskiej

Stanowisko uczesntików posiedzenia przedstawicieli branży wydawniczo-księgarskiej

Stanowisko uczesntików posiedzenia przedstawicieli branży wydawniczo-księgarskiej w dniu 04.09.2019 r.

Udostępnij

Przedstawiamy stanowisko wydawców, księgarzy i dystrybutorów wypracowane podczas spotkania w dniu 4 września 2019 r. w Warszawie

4 września 2019 r. odbyło się spotkanie poświęcone problemom rynku książki i możliwościom poprawy jego stanu. Wzięło w nim udział dwudziestu czterech przedstawicieli branży wydawniczo-księgarskiej. W toku dyskusji określono kluczowe działania, które podejmie Polska Izba Książki w najbliższym czasie. Zebrani podzielili opinię, że branża wydawnicza znajduje się w postępującym kryzysie. Nawet jeśli poszczególne segmenty rynku wykazują wzrost, to rynek wydawniczy stanowi system naczyń połączonych, który jako całość, na tle dynamicznie rosnącej polskiej gospodarki, dramatycznie spada. Jako szczególnie niepokojące zebrani uznali spadek czytelnictwa, upadek tradycyjnych kanałów sprzedaży, dominację rynku detalicznego przez kilka podmiotów i wojnę cenową, prowadzoną głównie przez księgarnie internetowe. Spodziewane wejście na polski rynek firmy Amazon spowoduje jeszcze większą jego monopolizację.

Ustalone działania PIK-u:

A. Działania długofalowe:

1. Dalsze aktywności na rzecz podniesienia poziomu czytelnictwa, czyli m.in.: - wspieranie Fundacji Powszechnego Czytania i organizacji zajmujących się upowszechnianiem czytania i promocją książki; - zbudowanie i prowadzenie bazy o inicjatywach pro-czytelniczych; - promocja książki i branży wydawniczej w mediach; - wpływ na programy pro-czytelnicze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki; - stała współpraca z samorządami w celu wspierania i rozwoju branży wydawniczej
2. Wdrożenie „Ustawy o książce” do porządku prawnego w Polsce - rozbudowanie projektu „Ustawy o jednolitej cenie książki” z 2017 r. do „Ustawy o książce” ; - lobbing na rzecz wdrożenia Ustawy o Książce; - promocja idei Ustawy o Książce w mediach i wśród opinii publicznej.

B. Działania krótkofalowe:

1. Wystąpienie z inicjatywą legislacyjną: ulga podatkowa od zakupu książek;
2. Wystąpienie z inicjatywą legislacyjną: zmiana stawki VAT;
3. Podjęcie analiz prawnych dla porozumienia branżowego;
4. Aktualizacja uchwalonego przez WZ PIK w 1996 r. „Kodeksu Stosunków Wydawniczo Księgarskich” i ponowne jego wdrożenie po realizacji punktu 3 (analiza prawna). - nowe opracowanie propozycji ramowych warunków handlowych rynku książki, w tym zasad marżowych dla wszystkich aktualnych kanałów sprzedaży.
5. Starania o powrót darmowych podręczników do księgarń; starania o zwiększenie sprzedaży podręczników niedotowanych poprzez księgarnie

Biuro PIK, Warszawa, 05.09.2019 r.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się