Sytuacja zawodowa tłumaczy literatury 2018-2019

Sytuacja zawodowa tłumaczy literatury 2018-2019

Sytuacja zawodowa tłumaczy literatury 2018-2019

Udostępnij

W dniach 13 stycznia – 9 lutego 2020 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło badanie sytuacji zawodowej tłumaczy literatury. Dziś zaprezentowano jego wyniki zebrane w raporcie. Analiza została przygotowana w oparciu o dane dotyczące 550 umów, które zostały przekazane przez 196 respondentów – to ok. 20% czynnych zawodowo tłumaczy literatury.

Ankietowanych pytano o płeć, liczbę opublikowanych przekładów, przynależność do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, udział dochodów z przekładu literackiego w dochodach ogółem, uzyskiwane wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych i repartycje indywidualne dla autorów tekstów naukowych, granty na przekłady, prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenia zdrowotne i emerytalne, a także o przedmiot zawieranych umów (wykonanie tłumaczenia i udzielenie licencji bądź przeniesienie praw na czas określony lub nieokreślony itd.), czas trwania licencji, rodzaje publikacji, języki, z których tłumaczą, stawki za wykonanie przekładu i udzielenie prawa do korzystania z niego, objętość tłumaczonych publikacji, przedział czasu między podpisaniem umowy a dostarczeniem tekstu oraz o inne formy wynagrodzenia.

Do najciekawszych wyników badania należy między innymi to, że w sumie aż 62% umów zawartych przez respondentów w analizowanych latach zakłada powrót praw do przekładu do tłumacza po upływie okresu określonego w umowie – najczęściej (51%) jest to umowa licencyjna. Tylko w 35% przypadków tłumacze godzili się przenieść prawa do przekładu na wydawcę na czas nieokreślony. Przeniesienie praw do tłumaczenia na zawsze to nie jest rynkowy standard.

Mediana stawek za przekład i przeniesienie praw lub udzielenie licencji wyniosła 660 zł za arkusz autorski. Oznacza to, że połowa stawek w zbiorze była wyższa od tej wartości. 25% stawek przekroczyło 720 zł, a 10% stawek było wyższe niż 800 zł. Tylko co czwarta stawka okazała się niższa niż 600 zł, a zaledwie co dziesiąta – niższa niż 520 zł. Stawki niższe niż 600 zł brutto za arkusz autorski to nie jest rynkowy standard.

Badanie wykazało zdecydowaną przewagę kobiet w naszym zawodzie – to aż 72% badanych. Tym bardziej niepokojący jest więc fakt, że średnia stawka wśród kobiet wyniosła aż o 55 zł mniej niż wśród mężczyzn (odpowiednio 665 zł i 720 zł). Gender gap w zawodzie tłumacza literackiego to nie powinien być standard.

Warto także odnotować, że średnia stawka członków i członkiń STL wyniosła 691 zł, a osób niezrzeszonych w naszym stowarzyszeniu – 636 zł. Warto zrzeszać się w organizacjach branżowych.

Szczegółowe analizy tych i wielu innych danych zawiera 32-stronicowy raport, który można pobrać w formacie PDF.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się