Wrocławski Program Wydawniczy: znamy wyniki naboru dla autorów

Wrocławski Program Wydawniczy: znamy wyniki naboru dla autorów

Wrocławski Program Wydawniczy: znamy wyniki naboru dla autorów

Udostępnij

Poznaliśmy laureatów pierwszego naboru dla autorów i autorek w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego – nowej ścieżce programu, uruchomionej przez Strefę Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury, by wesprzeć środowisko literackie w trudnym czasie pandemii. Po zapoznaniu się z 34 zgłoszonymi projektami komisja postanowiła dofinansować aż 32 z nich.

Nowy sposób uczestnictwa we Wrocławskim Programie Wydawniczym w zamyśle organizatorów nie jest kolejnym konkursem grantowym, a promocją twórczości literackiej – w szczególności poprzez stworzenie swego rodzaju „bazy wrocławskiej literatury”. Jednocześnie ścieżka dla autorów zapewnić ma najbardziej potrzebującym twórcom i twórczyniom wsparcie finansowe. Łączna pula środków do rozdysponowania to 132 000 złotych, gdzie jednorazowa pomoc dla jednego twórcy wyniesie 2200 złotych brutto.

W pierwszym, majowym naborze do nowej odsłony Wrocławskiego Programu Wydawniczego złożono aż 34 wnioski. Po etapie oceny formalnej, wnioski trafiły pod obrady czteroosobowej komisji, złożonej z dwóch przedstawicieli Strefy Kultury Wrocław i dwóch przedstawicieli Wrocławskiego Domu Literatury. Członkowie komisji podjęli decyzję o przyznaniu dofinansowania 32 autorom, którzy zgłosili się do programu. Ponad dwudziestu zgłaszających otrzymało za swe projekty maksymalną liczbę punktów. Pełne rozstrzygnięcie naboru znajduje się w załączniku.

Kolejny nabór od poniedziałku

Już 1 czerwca otwarty zostanie drugi nabór do autorskiej ścieżki Wrocławskiego Programu Wydawniczego. W naborze, podobnie jak poprzednio, wziąć będą mogli udział pisarze i pisarki oraz tłumaczki i tłumacze, którzy wyniki swej pracy publikowali w ciągu ostatnich 5 lat albo zrzeszeni są we wskazanych regulaminowo organizacjach gromadzących autorów. Program jest skierowany do osób tworzących we Wrocławiu, co zweryfikowane zostanie miejscem rozliczania podatku dochodowego. O otrzymanie wsparcia finansowego w pierwszej kolejności będą mogły się ubiegać twórcy i twórczynie, na których sytuację finansową pandemia wpłynęła w najbardziej dotkliwy sposób (np. niezatrudnieni na etatach w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wnioski w ramach drugiego naboru przyjmowane będą do 15 czerwca, weryfikacja formalna i ocena przez Komisję zamknięte zostaną do ostatniego dnia miesiąca. Fragmenty niepublikowanej twórczości autorów i autorek, którzy zakwalifikują się do Wrocławskiego Programu Wydawniczego, utworzą bazę wrocławskiej twórczości literackiej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w ścieżce dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na stronach organizatorów: Strefy Kultury Wrocław i Wrocławskiego Domu Literatury.

    


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się