Wsparcie obiegu literatury europejskiej

Wsparcie obiegu literatury europejskiej

Wsparcie obiegu literatury europejskiej: nabór wniosków do 21 lutego 2023

Udostępnij

Na portalu Funding & Tender Opportunities został opublikowany aktualny przewodnik i dokumentacja konkursowa dla naborów 2023 w obszarze: Wsparcie obiegu literatury europejskiej.

Obszar grantowy przeznaczony jest dla podmiotów rynku książki wydających fikcję literacką: wspiera działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich. Celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej, wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich, w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków, dotarcie do nowych odbiorców europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią oraz wzmocnienie konkurencyjności sektora książki, m.in. poprzez podjęcie współpracy w ramach całego sektora.
 
Wnioski  można składać do 21 lutego 2023 r. do godz. 17.00.
 
 Projekty powinny realizować następujące cele:
 • wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich, w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków w celu zwiększenia ich obiegu na większych rynkach w Europie i poza nią
 • dotarcie do nowych odbiorców europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią
 • wzmocnienie konkurencyjności sektora książki m.in. poprzez podjęcie współpracy w ramach sektora.

Dodatkowo:

 •  Zasada godziwego wynagrodzenia pisarzy i tłumaczy powinna być przestrzegana zgodnie z raportem „Tłumacze na okładce” przygotowanym przez grupę ekspertów z państw członkowskich UE ds. wielojęzyczności i tłumaczeń.
 • Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację w Europie, wspierane będą projekty mające na celu dostarczanie ukraińskim uchodźcom i przesiedleńcom europejskich lub ukraińskich książek w języku ukraińskim. W tym zakresie kwalifikowalne będzie: drukowanie, dystrybucja i promocja europejskich lub ukraińskich dzieł beletrystycznych w języku ukraińskim. Uwaga: Projekty nadal powinny spełniać ogólne warunki kwalifikowalności i zawierać co najmniej 5 tłumaczeń.

Ponadto kluczowe w projektach będą:

 • wkład w różnorodność  literatury w kraju (-ach) docelowym poprzez uwzględnienie w pakiecie przekładów literatury krajów niedoreprezentowanych, w szczególności dzieł literackich w językach rzadziej używanych
 • strategia dystrybucji zapewniająca szeroki i zarazem łatwy dostęp dla publiczności do wydawanych tytułów
 • strategia promocji przyczyniająca się do powiększenia i odbudowania publiczności europejskich dzieł fikcji literackiej
 • wzmacnianie współpracy autorów, tłumaczy, wydawców, dystrybutorów, sprzedawców, bibliotek, festiwali i innych wydarzeń literackich
 • wzmacnianie pozycji tłumaczy i poszanowanie zasady uczciwego wynagradzania za pracę
 • uwzględnienie tematów przekrojowych dla programu Kreatywna Europa 2021-2027 takich jak inkluzywność, równość płci, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalni
 • UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

KWALIFIKUJĄCE SIĘ JĘZYKI

 • językiem źródłowym i docelowym są języki urzędowe krajów uczestniczących w programie oraz łacina i starożytna greka;
 • tłumaczenia muszą mieć wymiar transgraniczny; w związku z tym tłumaczenie literatury narodowej z jednego języka urzędowego na inny język urzędowy tego samego kraju nie kwalifikuje się, jeżeli nie ma strategii dystrybucji poza tym krajem.

KWALIFIKUJĄCE SIĘ UTWORY LITERACKIE

 • prace w formacie papierowym lub cyfrowym (e-booki i audiobooki);
 • wyłącznie fikcja literacka niezależnie od gatunku i formatu literackiego (takie jak powieść, opowiadanie, słuchowisko teatralne lub radiowe, poezja, komiks, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.);
 • dzieła, które zostały wcześniej opublikowane;
 • napisane przez autorów, którzy są obywatelami lub rezydentami kraju biorącego udział w programie Kreatywna Europa lub być uznanymi za część dziedzictwa literackiego danego kraju;
 • prace nie mogą być wcześniej przetłumaczone na język docelowy, chyba że nowe tłumaczenie odpowiada jasno określonej potrzebie.

RODZAJE GRANTÓW

  Kategoria 1 – projekty indywidualne Kategoria 2 – projekty złożone przez konsorcjum
Partnerstwo projektowe Projekt realizowany przez indywidualnego wnioskodawcę (np. jedno wydawnictwo) Projekt realizowany przez konsorcjum złożone z co najmniej 2 kwalifikujących się podmiotów
W przypadku kategorii 1 i 2 wnioskodawca może aplikować
o maksymalny grant do 300 000 euro w zależności od skali projektu
Projekty na małą skalę Projekty na średnia skalę Projekty na dużą skalę
projekty proponujące tłumaczenie 5 (minimum) do 10 różnych książek mogą otrzymać do 100 000 euro projekty proponujące tłumaczenie od 11 do 20 różnych książek mogą otrzymać do 200 000 euro projekty proponujące tłumaczenie co najmniej 21 różnych książek mogą otrzymać do 300 000 euro
Minimalna liczba dzieł do tłumaczenia:                       co najmniej 5 kwalifikujących się utworów literackich
Poziom dofinansowania:                                                  maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu
Wkład własny:                                                                     pozostała kwota to wkład własny finansowy partnerstwa projektowego
Czas realizacji projektu:                                                   maksymalnie 3 lata

Jak złożyć wniosek? – Kreatywna Europa (kreatywna-europa.eu)

KALENDARZ KONKURSU 2023

otwarcie konkursu na Wsparcie obiegu literatury europejskiej 15 listopada 2022
termin składania wniosków 21 lutego 2023 godz. 17.00
ocena złożonych projektów marzec-maj 2023
wyniki oceny złożonych projektów czerwiec-lipiec 2023
kontraktowanie dofinansowanych projektów sierpień-październik 2023

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się