Zgłoszenia do konkursu o Nagrodę Literacką Unii Europejskiej 2023

Zgłoszenia do konkursu o Nagrodę Literacką Unii Europejskiej 2023

Zgłoszenia do konkursu o Nagrodę Literacką Unii Europejskiej 2023

Udostępnij

W roku 2023 Polska będzie uczestniczyła w konkursie o Nagrodę Literacką Unii Europejskiej – European Union Prize for Literature (EUPL), której krajowym organizatorem od 2009 roku jest Polska Izba Książki. W konkursie co trzy lata bierze udział 14 krajów spośród 41 łącznie uczestniczących. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 7 stycznia 2023 roku.

Kapituła Konkursu EUPL zmieniła w tym roku regulamin konkursu tak, aby zwiększyć jego potencjał promocyjny. Z długiej listy 14 nominowanych książek, będzie wyłanianych sześciu laureatów, w tym jeden główny. Wyboru dokona siedmioosobowe Jury EUPL. Krajowi organizatorzy dokonają wyboru jednej książki na długą listę nominowanych na dany rok. Zgłaszane książki muszą spełniać listę 10 kryteriów (zob. niżej). Więcej o nagrodzie można dowiedzieć się TUTAJ.

Rada Polskiej Izby Książki powołała krajowe Jury dla wyłonienia polskiego kandydata do nagrody EUPL w 2023 roku.

Skład Jury: prof. Ryszard Koziołek – literaturoznawca, historyk literatury – Uniwersytet Śląski; Justyna Sobolewska – krytyczka literacka; Agnieszka Budnik – literaturoznawczyni, krytyczka literacka prowadząca podcast o literaturze współczesnej; Sonia Draga – prezeska PIK; Małgorzata Skowrońska – członek Rady PIK; Krzysztof Grudziński – członek Rady PIK.

PIK zaprasza do przesyłania zgłoszeń książek spełniających konkursowe kryteria w konkursie o nagrodę EUPL, na adres email: biuro@pik.org.pl. Do każdego zgłoszenia należy przesłać na adres biura PIK,  6 egzemplarzy książek każdego zgłaszanego tytułu – najpóźniej do 7 stycznia 2023 r.!
Termin zgłoszenia przez polskie Jury kandydata z Polski do EUPL – 4 lutego 2023 r.

Kryteria nominacji autora do EUPL 2023

EUPL to coroczna inicjatywa, w ramach której wyróżniani są wybitni, wschodzący pisarze literatury pięknej z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa Unii Europejskiej. Współfinansowana przez program Kreatywna Europa nagroda jest niepolityczna i ma na celu podkreślenie bogactwa i różnorodności współczesnej literatury europejskiej, zwracając jednocześnie uwagę na wyjątkowe dziedzictwo kulturowe i językowe kontynentu.

Organizatorzy konkursu zwracają się do wszystkich organizacji krajowych o nominowanie jednej książki, która zostanie umieszczona na długiej liście jako jedna z najlepszych powstających powieści fabularnych w Europie.

Siedmioosobowe europejskie jury wybierze zwycięzcę EUPL 2023 oraz pięć wyróżnień specjalnych spośród tej długiej listy, a jego ostateczna decyzja zostanie ogłoszona podczas Targów Książki w Lipsku 2023. Organizacje nominujące są odpowiedzialne za wybór książki nominowanej dla swojego kraju. Wybrana nominacja będzie musiała spełniać następujące zasady i kryteria:

  1. nominowana książka musi być napisana w jednym lub kilku językach oficjalnie uznanych w Twoim kraju (oficjalnie uznane języki to te określone przez Konstytucję lub odpowiednie prawo krajowe danego kraju; jeśli jest ich kilka, należy je wymienić)
  2. autor nominowanej książki musi mieć obywatelstwo lub być stałym mieszkańcem Twojego kraju
  3. nominowana książka musi wspierać wartości Unii Europejskiej, takie jak szacunek i tolerancja
  4. nominowana książka musi wykazywać się zarówno doskonałością literacką, jak i potencjałem do tłumaczenia
  5. nominowana książka powinna zostać wydana maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia (termin: październik 2021 r.); EUPL może jednak ponownie rozważyć to kryterium, biorąc pod uwagę dostępność książki w księgarniach stacjonarnych oraz jeśli promocja autora jest nadal możliwa i istotna
  6. nominowana książka musi być ostatnią wydaną książką autora
  7. autor nominowanej książki musi mieć na swoim koncie łącznie od 2 do 4 książek beletrystycznych (inne gatunki są wyłączone z nagrody, chyba że autor jest już znany na arenie międzynarodowej dzięki tym gatunkom)
  8. autor nominowanej książki nie może być obecnie zatrudniony w instytucjach europejskich (w razie wątpliwości możemy pomóc w weryfikacji)
  9. wszystkie książki wydane przez autora nie powinny być przetłumaczone na więcej niż 4 języki
  10. wybór krajowej nominacji musi być wynikiem konsensusu w ramach Państwa organizacji

Wybrane nominacje krajowe muszą zostać przekazane Konsorcjum EUPL do 4 lutego 2023 r.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się